วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

ข่าวในพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงอวยพร ตรุษจีน “หนิว ฉี ชง เทียน”
“เจ้าคุณพระฯ” สวม กี่เพ้าลายมังกร แดง สดใส รับตรุษจีน
นับถอยหลัง รอ! ชื่นชมพระบารมี
“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พระองค์ภา” เป็น พลเอก หญิง
“เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ” เขียนคาถาภาษาบาลี สู้โควิดฯ
“ในหลวง” พระราชทานเครื่องมือแพทย์ รถตรวจพระราชทาน ช่วยเหลือในการตรวจรักษา โควิดฯ ให้ประชาชน
เจ้าฟ้าหญิง ทหารม้า
“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทาน สคส. และพรปีใหม่
L-O-V-E Camp
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
error: Content is protected !!