วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

เปิดค่าย อบรมความรู้เรื่อง “ไวรัส Wuhan”

25 ม.ค. 2020
75

 

กรมแพทย์ทหารบก- รพ.ทหาร
ให้ความรู้-คำแนะนำ แก่ทหาร และเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ รองรับสถานการณ์ ตามมาตรฐานสาธารณสุข รับมือไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้ความรู้ คำแนะนำกับทหารและประชาชน
เกี่ยวกับ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ประเทศจีน

กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดทำแผนรับมือและดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค พร้อมให้โรงพยาบาลของกองทัพบก 37 แห่งทั่วประเทศ และหน่วยทหารเสนารักษ์ ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูล ความคืบหน้าของสถานการณ์โรค โดย ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากร สถานที่ เวชภัณฑ์ การประสานงานในเครือข่ายสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการดูแลกำลังพล ชุมชนทหาร และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เน้นเรื่องการให้ความรู้ การแจ้งเตือน การให้คำแนะนำในการปฏิบัติบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น

ในส่วนการให้บริการผู้ป่วย ที่มาใช้บริการตามโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก จะเน้นมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว หากพบจะดำเนินการตามมาตรการ มาตรฐานสาธารณสุขที่เตรียมไว้ทันที

ส่วน “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” ได้ประสานความร่วมมือ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ร่วมกับประเทศสมาชิก เพื่อดูแลประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

error: Content is protected !!