วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

ทีมทหารเรือ ต่อเรือดำน้ำ เมืองWuhan ไร้ติดเชื้อ

 

“20 ทหารเรือไทย” ทีมเริอดำน้ำ ที่เมืองWuhan ของจีน ปลอดภัยดี ไม่มีใครติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ …. ทางสำนักงานผช.ทูตทร.ไทย-ทางการจีน ดูแลอย่างดี มีปรับแผนการต่อเรือ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของทางรัฐบาลจีน แต่ยันไม่กระทบ แผนการต่อเรือดำน้ำ จีน

พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และ โฆษก กองทัพเรือ ได้แถลงว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างสร้างเรือดำน้ำ ของกองทัพเรือ ที่เมือง Wahan สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 20 คน ได้รับการดูแลทางสุขอนามัย และการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ จาก สำนักงานผู้ชาวผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงปักกิ่ง และ ทางบริษัทต่อเรือจีน คู่สัญญา เป็นอย่างดี ขอให้คลายความกังวล และไม่ต้องเป็นห่วง

ตามที่ กองทัพเรือ โดยประธานบริหารโครงการฯ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ส่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สร้างเรือดำน้ำ ของ ทร. จำนวน 20 นาย

โดยมอบหมายให้ นาวาเอก วิทยา พันธุ์โภคา เป็นหัวหน้าคณะฯ ไปปฏิบัติงานอยู่ที่เมือง อู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ปฏิบัติงานร่วมไปกับ บริษัท ไชน่า ชิป บิลดิ้ง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น

โดยเริ่มลงมือต่อเรือดำน้ำลำที่ 1 ภายหลังพิธีตัดเหล็ก เพื่อต่อเรือที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเป่ย เมื่อ 6 ก.ย.2019 โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีฯ และการก่อสร้างในระยะที่ 1 2 และ 3 ได้ดำเนินการไปตามแผนงาน แล้วนั้น

ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่. ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยพบเชื้อครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2562 และได้รับการยืนยันว่าเชื้อไรวัสดังกล่าว สามารถติดเชื้อจากคนสู่คนได้

จึงส่งผลให้ การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง สร้างเรือดำน้ำของ ทร. กับทาง บริษัทฯคู่สัญญา จึงต้องมีการปรับแต่งกำหนดการ และการดำเนินการจัดสร้างฯ ให้สอดคล้องกับ แผนงานทางสาธารณสุข ในการปัองกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของทางรัฐบาลจีน

แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ แผนงานรวม และไม่มีผลส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานทั้งโครงการ รวมไปถึงการส่งมอบ แต่ประการใด

อย่างไรก็ดี ทางบริษัทต่อเรือของจีน อันเป็นคู่สัญญา และ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงปักกิ่ง ต่างมิได้นิ่งนอนใจ และได้ปรับแต่งขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ

ตลอดจนให้การดูแลสุขภาพอนามัยแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกคนของ ทร. ให้คงมีกำลังกาย กำลังใจเข้มแข็ง และปราศจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ เป็นอย่างดี ขอให้ประชาชนชาวไทย ไม่ต้องเป็นห่วง

error: Content is protected !!