วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

เขย่า กองพล Stryker!!

“บิ๊กบี”เซ็นโผ ย้าย 127 ผู้การกรม
หลังโผนายพล
พล.ร.11 สะท้าน
ย้ายระนาว
ส่ง บูรพาพยัคฆ์ คอแดง ยึด ขุมกำลัง “คอเขียว”
ทหารเสือฯ เฮ!
ลูกชาย” บิ๊กฮวบ” สายเลือดทหารเสือฯ ขึัน ผบ.ร.21รอ.
หลัง “ผู้การเอ” โอนย้ายเข้า ทม.รอ.
บูรพาพยัคฆ์ สาย ร.2รอ. พรึ่บ!!
เตรียมร่วมทีม “ผบ.เทพ” ผบ.พล.ร.2รอ. บูรพาพยัคฆ์คอแดงคนใหม่

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร มหาดเล็กรักษาพระองค์904(ผบ.ฉก.ทม.รอ.904) ลงนามในคำสั่งกองทัพบก ที่ 97 / 2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนหรือโผโยกย้ายระดับผู้บังคับการกรม โผพันเอกพิเศษ จำนวน 127 นาย

ที่น่าจับตาคือในส่วนของกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ( ผบ.พล.ร.2รอ.) ที่มีการเปลี่ยนผู้บัญชาการคนใหม่ จาก ผบ.กอล์ฟ พลตรีสราวุธ ไชยสิทธิ์ ที่จะขยับขึ้น รองแม่ทัพภาค1 หลัง 1 เมษายนนี้ เป็น พันเอก เทพพิทักษ์ นิมิตร

โดยมีการขยับ พันเอกกิตติ ประพิตรไพศาล จาก ผบ.ร 12 รอ. ขึ้นเป็นรอง ผบ.พล.ร.2รอ.

พันเอกปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ เสธ.พล,ร.2รอ. เป็น ผบ.ร 12 รอแทน พันเอกบัญชา ชาญฉลาด รองเสธ. พล.ร.2 รอ. ขึ้นเป็นเสธ.พล.ร.2รอ.

ที่น่าจับตาคือ พันเอกพิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ รอง ผบ.ร. 21 รอ. บุตรชาย พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ อดีต รองผบ.ทบ. สายทหารเสือฯ ขึ้นเป็น ผบ.ร.21 รอ.คนใหม่

แทน “ผู้การเอ” พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา ที่มีคำสั่งโอน ไปอยู่หน่วยรักษาพระองค์ ทม.รอ. ก่อนหน้านี้

ที่น่าจับตาคือการโยกย้ายของกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) กองพล สไตรค์เกอร์ ที่มีการย้าย เข้ากรุ มทบ.11 หลายคน

พันเอก ยุทธนา มีเจริญ จาก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 (รอง ผบ.มทบ.14) ข้าม มาเป็นรอง ผบ.พล.ร.11 พันเอกจักรพงษ์ ศรีมงคล รองผู้บัญชาการศูนย์กำลังสำรอง ทบ. ข้ามไปเป็นรองผบ.มทบ.14

พันเอกสังกาศ สร้อยคำ รองผบ.พล.ร.11 ย้ายไปเป็นประจำมณฑลทหารบกที่ 11 แล้วให้ พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด ผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9 ข้ามมาเป็นรอง ผบ.พล.ร.11 แทน

พันเอกกริช บุญเกิด ผบ.ร 112 ย้ายไปเป็น นายทหารปฏิบัติการประจำ มทบ.11 แล้วให้ พันเอกศรัณยนิษฐ์ สุทธวัจน์ชินเดช จากนายทหารปฏิบัติการประจำมทบ.11 ออกจากกรุ มาเป็น ผบ.ร. 112 แทน

พันเอกถิรเดช ลิ้มคุณากูล ผบ.ร.111 ย้ายไปเป็นนายทหารปฏิบัติการประจำ มทบ.11 แล้วให้พันเอกอภิชัย จูสนิท จากรอง ผบ. 12 รอ. มาเป็น ผบ.ร.111 แทน

แล้วให้พันเอกชูพงษ์ สายอุบล จากเสธ. พล.ร.9 มาเป็นผู้บังคับการกรมสนับสนุนพล.ร.9 แทน

ในส่วนของกองทัพภาค1 กองบัญชาการของบิ๊กปู พลโทพนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาค1 มีการขยับฝ่ายอำนวยการ

พันเอกสัตว์ตวรรษ อินทร์กง ผอ. กองกิจการพลเรือน ทัพภาค1 ข้าม ไปเป็น รอง ผบ.มทบ. 17 แล้วให้พันเอกชัยธวัช สิทธิสุข ผอ.อกองกิจการพลเรือน ทัพน้อย1 มาเป็นแทน

พันเอกสุรพร สุทธรานันท์ นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 มาเป็นผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพภาค1

ในส่วนกองทัพภาค 4 พันเอกกำธร ศรีเกตุ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ขึ้นเป็นผู้การ ผบ.ร.151

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพันเอกอนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ เสธ. ศูนย์สงครามพิเศษ(ศสพ.) ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1

พันเอกชาคริต คิดประเสริฐ รองเสธ.นปอ.เป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) แทนพันเอกนิพนธ์ ฤทธารมณ์ ที่ขยับขึ้นรองผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

พันเอกสุรสีห์ ศรีวนิชย์ ผู้การ ปตอ.1 เป็นรองเสธ.นปอ. แล้วให้พันเอกศุภฤกษ์ เกตุพันธุ์ ผบ.กองส่งกำลังบำรุง นปอ. มาเป็นผบ.ปตอ.1 แทน

error: Content is protected !!