วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

3 ทหารคอแดง 3 ทหาร ฉก.ฯ คอแดง เหมือนกัน แต่ที่แตกต่าง คือ หมวก

“บิํกบี้” พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 สวมหมวกแก๊บ ลายพรางสีเขียวตองอ่อน เพราะเป็นหมวกของ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(ทม.รอ.) เนื่องจาก เป็น นายทหารพิเศษประจำ ทม.รอ. จึงสามารถใส่หมวกนี้ และติดอาร์ม ทม.รอ.
ส่วน บิ๊กต่อ พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ รองผบ.ทบ. และ บิ๊กโต พลเอกสุขสรรค์
หนองบัวล่าง ผช.ผบ.ทบ. ลายพรางสีเขียวเข้ม ของ ฉก.ทม.รอ.904 พร้อมอาร์ม หน่วย
โดย คนใดคนหนึ่ง ใน2 คนนี้ ซี่งเป็นแคนดิเดท ผบ.ทบ. คนต่อไป หากใครได้เป็น ผบ.ทบ. ก็จะได้รับโปรดเกล้าฯเป็นนายทหารพิเศษประจำทม.รอ. และสวมหมวกเช่นนี้ และเป็น ผบ.ฉก.ทม.รอ.904
เช่นที่ บิ๊กแดง พลเอกอภิรัขต์ คงสมพงษ์ ผบทบ.คอแดง คนแรก ก่อนหน้านี้ และ บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ คนที่2
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ กลางแจ้ง
error: Content is protected !!