วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

พลทหาร ฉลวย อุ่นจิตร

พลทหาร ฉลวย”
ตื้นตัน ชู ภาพ “ในหลวง ร.9”
เคย เสด็จฯมาเยี่ยม
ครั้งบาดเจ็บ จากสมรภูมิเวียดนาม
พลทหาร ฉลวย อุ่นจิตร อายุ 85 ปี โชว์ภาพสมัยไปสงครามเวียดนาม และรูปของ ในหลวง ร.9 เสด็จมาเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งผม นอนรักษาตัวอยู่ ในหลวง ทรงมาเยี่ยมตนเอง
ผมถูกยิงที่ท้องได้บาดเจ็บพักที่โรงพยาบาลสนาม ในหลวง ร.9 ได้เสด็จมาเยี่ยม ก่อนจะส่งตัวไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
“ในหลวง ร.9 ทรงมีรับสั่งว่า ไปรบเพื่อประเทศ จึงต้องมาบาดเจ็บ “ พลทหารฉลวยกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ ด้วย น้ำเสียง สั่นเครือ ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!