วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

เชิดชูเกียรติฯ “คนวงการมวยฯ”

26 ก.ย. 2022
309


กกท. มอบรางวัลยกย่อง คนเบื้องหน้า-หลัง
ร่วมดันมวยไทยสู่เป้าหมายระดับโลก

“มวยไทย” ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งการผลักดันกีฬามวยไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเรื่องท้าทายของประเทศไทย ในฐานะประเทศต้นแบบ ซึ่งรัฐบาลโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยไปสู่โอลิมปิก ได้ให้แนวทางสำคัญในการส่งเสริมสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่เป็น “ซอฟท์เพาเวอร์” ของไทย

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับภาครัฐและเอกชน พัฒนามวยไทยให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย

“การพัฒนาและความสำเร็จของวงการกีฬามวยไทยในแต่ละมิติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากบุคลากรผู้ทรงเกียรติในการนำพา “มวยไทย” ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการกีฬามวยไทย ตลอดจนกีฬามวยสากลของประเทศไทย

ในการนี้ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย กกท. จะมีการจัดงานนี้ขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก เพื่อเป็นการให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการร่วมผลักดันกีฬามวยให้เติบโตต่อไปให้สมกับการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ และเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการบรรจุกีฬา “มวยไทย” เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ โดยจะมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในช่วงปี พ.ศ.2563 และปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 66 รางวัล

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ Facebook Page : กองประชาสัมพันธ์ กกท. / Facebook Page : T Sport 7 และทาง Youtube : T Sport 7 ค่ะ

error: Content is protected !!