วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“บิ๊กเฒ่า” จัดแถว นายพลยังเติร์ก ทัพเรือ ยุค “บิ๊กจ๊อด” ดึง “นเรศ” มือแจงเรือดำน้ำ นั่งเจ้ากรมยุทธการ ทร.

“บิ๊กเฒ่า” จัดแถว
นายพลยังเติร์ก ทัพเรือ
ยุค “บิ๊กจ๊อด”
ดึง “นเรศ” มือแจงเรือดำน้ำ
นั่งเจ้ากรมยุทธการทร.

“บิ๊กน้อย” อดีต ผบ.หน่วยSEAL คุม ทัพเรือภาค3 อันดามัน
“ผบ.บิ้ว” ผบ.หน่วยSEAL ขึ้นรองเจ้ากรมสรรพาวุธ ทร.
“รองทินกร” เป็น ผบ.หน่วยSEAL คนใหม่

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. จัดวางตัว แม่ทัพนายกองของทัพเรือ ทั้ง ที่วังเดิม วังนันทอุทยานฯ

“ผบ.น้อย” พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อดีตผบ.หน่วยSEAL ขยับขึ้นเป็น พลเรือโท ผบ.ทัพเรือภาค 3

พลเรือตรี วิจิตร ตันประภา เป็นเจ้ากรมกกลังพลทหารเรือ พลเรือตรี ชยุต นาเวศภูติกรรองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศทหารเรือ เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทร.ฯ
พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธ์ุ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง ผบ วทร.เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา รอง เสธ.กร.เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธา ทร. เป็น ผบ. ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อรรถพล เพชรฉาย เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ที่ต้องจับตาคือ พลเรือตรี นเรศ วงศ์ตระกูล ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่สนิทสนมกับ พล.ร.อ.เชิงชาย เป็นเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

พลเรือตรี สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง ผอ.อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รอง ผบ นย.เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็น เตรียมทหาร23 จบรีคอน และ หลักสูตรส่งทางอากาศ เคยผ่านหลังสูตรต่างประเทศมาแล้ว ครบเครื่อง เหล่าปืนใหญ่ เกษียณ2566

ผบ.หน่วยSEAL พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ

พลเรือตรี ทินกร กาญจนเตมีย์ ผู้ชานาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผบ.หน่วยSEALคนใหม่

พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้ชานาญการกองทัพเรือ (ผบ.นรข.) เป็น เจ้ากรมการขนส่ง ทร.
พลเรือตรี สมชาย ศิพะโย เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

และ 2 พี่น้อง สายเลือดทหารเรือ เสธ.ต้น พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เสธเบี้ยว พลเรือตรี ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

error: Content is protected !!