วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เทรนด์ใหม่ ผบ.ทอ.?!

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
.
ส่อง ประวัติ “บิ๊กตุ๊ด”
ว่าที่ แม่ทัพฟ้า คนใหม่
แม้ ไม่เป๊ะ!!ไม่เลิศ
ไม่เคยเป็น ผบ.หน่วย
แต่ เคยเป็น ปลัดบัญชีทอ.
ทอ.ชู เก่งงบประมาณ
อยู่ สายปลัดบัญชี มากว่า20ปี
มีส่วนในการจัดงบฯ
ชี้แจงF35 – เป็นกก.F35 ด้วย
“บิ๊กป้อง” เลือกเพราะจิตใจดี
ละเอียดอ่อน
เหมาะสมกับสถานการณ์”
.
“บิ๊กตุ๊ด” พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผช.ผบ.ทอ. ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผบ.ทอ. คนใหม่ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องเส้นทางรับราชการ ที่ไม่เป๊ะ ตาทธรรมเนียมทหารอากาศ
พลอากาศเอก อลงกรณ์ จบจาก รร.สามเสนวิทยาลัย ก่อน สอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29
เมื่อเรียนจบ เข้ารับราชการ ได้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบร่วมอากาศ-พื้นดิน รุ่นที่ 78 นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 72 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 39
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 41 นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 58
แม้จะไม่ได้เป็นนักบินขับไล่ แจ่
พลอากาศเอก อลงกรณ์ ก็ เป็นนักบิน ตามธรรมเนียม ทอ. ที่จะขึ้น ผบ.ทอ.ได้
แต่เป็นนักบิน เครื่องบิน T-33 (T-BIRD) และ เคยเป็นครูการบิน L-39
แต่อย่างไรด็ตาม ไม่ได้เป็น ผู้บังคับหน่วย ตามธรรมเนียมทอ. เช่น ผู้บังคับฝูงบิน ผู้บังคับการกองบิน ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ
แต่ เคยปฏิบัติหน้าที่นักบิน ประจำ ที่กองบิน56 หาดใหญ่ สงขลา
และเคยอยู่กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นนายทหารโครงการ และการฝึก
ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานปลัดบัญชี เป็นท ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ และปลัดบัญชีทหารอากาศ
ก่อนจะเข้าดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในยุคที่ บิ๊กแอร์ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็น ผบ.ทอ. เพราะ เติบโตจาก สายงานปลัดบัญชี มาด้วยกัน
“กองทัพอากาศ ระบุใน ประวัติ ว่าที่ผบ.ทอ.คนใหม่ ว่า พลอากาศเอก อลงกรณ์ จึงถือว่า มีความชำนาญมากกว่า 20 ปี ในการวิเคราะห์เพื่อการอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังกองทัพในมิติต่างๆ ของกองทัพอากาศ การกำหนดวิสัยทัศน์และการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพอากาศ การบริหารทรัพยากรด้านงบประมาณใน Domain ต่างๆ ของกองทัพอากาศ ได้แก่ Air Domain, Cyber Domain และ Space Domain ในแต่ละปีงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และยังได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ ที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาแต่งตั้งขึ้น อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี เช่น การชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปีของ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
และ มีส่วนร่วมมาโดยตลอดในการเตรียมการจัดซื้อเครื่องบินรบยุคใหม่ หีือF35 ที่กองทัพอากาศกำลังทำแผนการจัดหา โดยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี ยุคที่ 5 ของกองทัพอากาศด้วย “
เรียกได้ว่า เทรนด์ของการเลือก ผบ.ทอ. ในยุคนี้ ต้องเอาคนที่เก่งด้านงบประมาณ เพราะต้องเตรียมการ ด้านงบประมาณ มีประสบการณ์ด้านงบประมาณ เป็นสำคัญ
ทั้งนี้ มีรายงานว่า บิ๊กป้อง พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ เลือก พลอากาศเอก อลงกรณ์ เป็น ผบ.ทอ.คนใหม่ นั้น เพราะว่า พลอากาศเอก อลงกรณ์ อาจไม่ใช่คนเก่งที่สุด รอบรู้ที่สุด หรือเชี่ยวชาญงานด้านยุทธการที่สุด
“แต่ เป็นคนจิตใจดีและละเอียดอ่อน เหมาะสมกับสถานการณ์ เชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่ได้ดี นำพากองทัพอากาศ รุ่งเรืองก้าวหน้า ทันสมัย และสามัคคี ได้”
error: Content is protected !!