วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

มองเกม เตรียมทหาร 28

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน
.
ยึด 4 กองพล รบหลัก ทบ.
ขึ้น ยกแผง
จับตา “บิ๊กไก่” คอแดง
นำรุ่น จ่อ แม่ทัพภาค1
“รองแอ้ม” ผบ.พล.1รอ
“ผบ.กอล์ฟ” เสียบ ผบ.พล.ร.2รอ.
เปลี่ยนจากคอเขียว เป็น “คอแดง”
“เสธ.หมู”นำรุ่น ทัพไทย
“เสธ.เบี้ยว “ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ
.
นายทหาร เตรียมทหาร 28 กำลังเป็นที่จับตามองว่า เป็นรุ่นที่กำลังมาแรงใน กองทัพ โดยเฉพาะ ทบ. เพราะมี “พลังพิเศษ” และ แกนนำรุ่น ยัง สนิทสนมใกล้ชิด บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตค์แก้วแท้ ผบ.ทบ. อย่างมาก จนถูกมองว่า จะเป็น ฐานอำนาจ หลักของ บิ๊กบี้
และกล่าวกันว่า มีส่วนที่ทำให้ เก้าอี้ ผบ.ทบ. ของ บิ๊กบี้ แข็งแรง ไม่ถูกเปลี่ยน ถูกย้าย หลังจากที่มีกระแสข่าว และความพยายาม มาตลอด ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม ต้องการดีน บิ๊กต่อ พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ. น้องรักสายทหารเสือราชินี ขึ้น ผบ.ทบ. เลย แต่ก็ไม่อาจทำได้
ในโผนี้ บิ๊กบี้ จึงไฟเขียว ตท.28 ขยับขึ้นคุมแผงอำนาจ
ในส่วนทบ. ผบ.ไก่ พลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1รอ.)ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาค1 จ่อเป็น แม่ทัพภาค1 และ ผบ.ทบ. ในอนาคต
รองแอ้ม พันเอก ณัฐเดช จันทรางศุ รอง ผบ.พล.1 รอ. เป็น ผบ.พล.1รอ. แทน
ผบ.กอล์ฟ พลครี สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.มทบ.11 ขยับเป็น ผบ.พล.ร.2รอ เตรียมเปลี่ยนจาก ทหารคอเขียว เป็นทหารคอแดง เป็นแกนนำรุ่น ที่ ถูกจับตามองว่า จะเป็น ผบ.ทบ. ในอนาคต อีกคน
เสธโจ พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร เป็น พลตรี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 4(ผบ. พล ร.4 ) กองทัพภาค3
พันเอก วุทธยา จันทมาศ รองผบ.พล.ร.9 ขึ้นเป็นพลตรี เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี9(ผบ.พล.ร.9 )
เสธ.น้ำ พันเอก เกียรติศักดิ์ น้ำไชยศรี รองเลขานุการทบ. ขึ้นเป็นพลตรี เลขานุการทบ. ที่จะต้องทำงานใกล้ตัว บิ๊กบี้
นอกจากนั้น แกนนำรุ่น ที่ยังครั้งนี้ เช่น
เสธ.ชาติ พลโท อภิชาติ ไชยะดา หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เสธ.หมู พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การก่อการร้ายสากล เป็น ท่ีปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
เสธ.โจ้ะ พันเอก จุมภฏ นุรักษ์เขต เป็น ผู้อพนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร
กองทัพเรือ เสธ.เบี้ยว พลเรือตรี ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
และเป็น พลเรือตรี 2 นาย เช่น น.อ.ณัฐพล พรหมขุนทอง เป็น หน.ฝสธ.ประจำ เสธ.ทร.
และ น.อ.สมมาศ พลายแก้ว ผชท.ทร.แคนเบอร์รา เป็น ผอ.สำนักงบประมาณ สำนักปลัดบัญลี ทร. โดยทั้ง3 คนนี้ กำลังจะเข้าเรียน วปอ.65
ทอ….. นาวาอากาศเอกนิทัศน์. ยูประพัฒน์ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจพเสนาธิการทหารอากาศ นาวาอากาศเอกจุมพล คล้อยภยันต์ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นาวาอากาศเอก วสุ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
และ เสธ.เก่ง พลอากาศตรี นินาท มูลจนะบาตร์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม กลับมา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทอ.
error: Content is protected !!