วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

สัญญาณ “บิ๊กตู่”??

ทีม เสธ.ไทยคู่ฟ้า
หน้าห้อง”นายกฯบิ๊กตู่”
ขยับ ลงตำแหน่งหลัก ที่ กลาโหม
“เสธ.นุ้ย”PMOC ขึ้น พลโท
“เสธ.เก๋” ข้ามฟาก
จาก ทบ. มา เป็น พลโท ที่ กลาโหม
ในส่วนกลาโหม นายทหารที่เป็นฝ่ายเสนาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรมว.กลาโหม เตรียมลงตำ แหน่งหลัก อาจสะท้อนทิศทางของ อนาคตทางการเมือง ของ พลเอกประยุทธ์
เสธ.พจน์ พลโท วรพจน์ ธนะธนิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ลงตำแหน่งหลัก เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พลโท อภิชาติ ไชยะดา หัวหน้าสานักงานประสานภารกิจทางทหาร กับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC เสธ.นุ้ย พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น พลโท ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม
เสธ.เก๋ พลตรี ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์ ผู้อำนวยการสานักการฝึก กรมยุทธการ ทหารบก ย้ายข้ามมากลาโหม เป็น พลโท หัวหน้าสานักงานประสานภารกิจทางทหารกับสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สกนักนโยบายและแผนกลาโหม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
error: Content is protected !!