วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

รร.นายร้อย จปร. นครนายก มี “เขาชะโงก” รร.นายเรืออากาศฯ มวกเหล็ก สระบุรี มี “เขามะกอก”

.
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่เขามะกอก สนามบินมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก สระบุรี ….. ในวันนี้ หลังจากที่ มีการก่อสร้าง และทะยอยย้ายมา ตั้งแต่ ยุค บิ๊กเฟื่อง พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ เป็น ผบ.ทอ. ได้อนุมัติแผนย้าย รร.เมื่อปี2554 และเริ่มย้าย ในปี2559 -2562 บนพื้นที่เกือบ 900 ไร่ และ ฃขอใช้พื้นที่บริเวณภูเขาทั้งหมดอีก ราว 5,473 ไร่
ทั้งนี้ เพราะ รร.นายเรืออากาศฯ เดิมที่ดอนเมือง ตั้งมา ตั้งแต่ 2496 และ กลายเป็นชุมชนเมือง และการจราจรติดขัด เพราะชุมชนขยายตามมา
โดย ที่ดอนเมือง ทอใช้เป็น Network Centric Operation Center และ อุทยานการบิน
โดยปี2556 ได้รับชื่อพระราชทานใหม่ว่า โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช
ที่นี่ มี ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ 600 ต้น ที่
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ตอนเป็น ผบ.ทอ. ในปี 2014 มาปลูกไว้ เพื่อสร้างร่มเงา ให้ รร.นนอ. แต่ก็ถือว่า วันนี้ ต้นไม้ยังไม่โต ยังไม่ร่มรื่น มากนัก
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มาเยี่ยม หลายครั้ง และล่าสุด 9 เดิอน9 มาทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมราชูทิศ”
“โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่ ๙” และประดิษฐาน ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์)
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
error: Content is protected !!