วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“ผู้พันนิ่ม” ศิริจันทร์ รองโฆษก ทบ. ผลงานเข้าตา บิ๊กบี้ ได้ขยับ ขึ้น พลตรีหญิง

“ผู้พันนิ่ม” ศิริจันทร์
รองโฆษกทบ. ผลงานเข้าตา บิ๊กบี้
ได้ขยับ ขึ้น พลตรีหญิง
แถม ตำแหน่งหลัก
ผอ.วิทยาลัยพยาบาล ทบ.
คาด เป็น โฆษก ทบ.
ส่วน” อ.เชอร์ฯ” ภริยา บิ๊กบี้ กลับทบ.
หลังไปติด ยศ พลตรีหญิง ที่ กลาโหม
ในส่วน ทบ. ผู้พันนิ่มพันเอกหญิง Siri จันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกซึ่งตำแหน่งหลักเป็นรองเลขานุการกองทัพบกได้ขยับขึ้นเป็นพลตรีหญิง ตำแหน่งหลัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในฐานะที่เคยเป็นพยาบาลทบ. และคาดว่าจะได้รับมอบหมายให้เป็น โฆษกกองทัพบก ต่อไป เนื่องจากบิ๊กติ่ง พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะเสนาธิการทหารบก และโฆษกกองทัพบก เดิมเกษียณราชการ
ขณะที่ อ.เชอร์ฯ พลตรีหญิงพิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ภริยาบิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธุ์ จิตต์แก้วแท้ ซึ่งไปติดยศพลตรีหญิง ผู้ชำนาญการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ก็ได้ย้ายกลับมา กองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
error: Content is protected !!