วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ขยับ 7 แม่ทัพ

.
เปลี่ยน แม่ทัพใหญ่ -แม่ทัพน้อย
3 ภาค
กำลังหลัก ทบ.
กลาง -เหนือ-ใต้
“บิ๊กปู-บิ๊กรุ่ง” เพื้อนรัก ตท.26
ยึด สวนมิสกวัน
ในโผนี้ ในส่วนทบ. มีการขยับขุมกำลังรบ ทั้ง3 กองทัพภาต ทั้งแม่ทัพฝหญ่ และแม่ทัพน้อย
โดยเฉพาะทัพภาค-คุม กำลังรบภาคกลางและ กทม. บิ๊กปู พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ รองแม่ทัพภาค1 ขึ้น แม่ทัพภาค1 อย่างพลิกความคาดหมาย พลตรี ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองแม่ทัพน้อย1 เป็น แม่ทัพน้อย 1 เป็นตท.26 ทั้งคู่
พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร (ตท.22)รองแม่ทัพภาค3 เป็น แม่ทัพภาค3 คนใหม่ พลตรี อานาจ ศรีมาก เป็นแม่ทัพน้อย3
พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาค4 (ตท.25) ขึ้น แม่ทัพภาค4 พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาค4 (ตท.24) เป็น แม่ทัพน้อย4
ส่วน แม่ทัพภาค2 ยังเป็น แม่ทัพปอง พลโทสวราชย์ แสงผล (ตท.23) และขยับ บิ๊กหนู พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อย2 เป็นแม่ทัพน้อย2 
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!