วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

โทร บ่อย สานสัมพันธ์ สานร่วมมือ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
.
“รรก.นายกฯป้อม”
โทรหา “ผู้ว่าฯชัชชาติ” อีก
โทรไป ครั้งแรกยังไม่รับ
คาดติดงาน แล้ว ผู้ว่าฯก็โทรกลับมา
สานต่อความร่วมมือ ภาค2
ส่ง ทหาร -กรมชลประทาน -กรมเจ้าท่า
ไปช่วยกำจัดผักตบชวา
เปิดทางระบายน้ำ
ป้องกันน้ำท่วม กทม.
.
มีรายงานว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ หารือติดตามผลการทำงานในการป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ กทม.กับ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร
หลังจากที่ รัฐบาลได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมขนกระสอบกระทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม ตามจุดต่างๆ ในกทม.ตามที่ร้องขอ เพื่อเร่งป้องกัน
โดยในการพูดคุย ทาง กทม.ได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการกำจัดผักตบชวา
ซึ่งกีดขวางทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน อาจส่งกระทบต่อการระบายน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมขังได้
พลเอกประวิตร ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และกรุงเทพมหานคร เร่งกำจัดผัดตบชวาทั้งแม่น้ำสายหลักและสายรอง เพื่อให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำช่วงน้ำหลากทำได้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศนูย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) จัดกำลังพลปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งขอรับการสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ในการกำจัดผักตบในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองเส้นทางระบายน้ำหลัก และคลองสาขาในพื้นที่เขต กทม. รวม 13 เขต ได้แก่ เขตประเวศ คลองภาษีเจริญ คลองสนามชัย เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลองสามวา เขตประเวศ เขต
มีนบุรี เขตสะพานสูง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตหนองแขม และเขตบางขุนเทียน
ขณะนี้ทาง ศบภ.กห.ได้จัดมอบหน่วยทหารประจำทุกเขตแล้ว โดยในวันที่ 5 – 6 ก.ย.นี้จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เขตบางเขน คลองหนองบัว และวางแผนดำเนินการให้ครอบคลุมทุกเขตให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการรายงานผลความก้าวหน้าการกำจัดผักตบชวาตามที่ พลเอกประวิตร ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้รายงานผลความก้าวหน้าตามมาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา เพื่อไม่ให้กีดขวางการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นไปตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 256 พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง กรมโยธาธิการและผังมือง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ได้เร่งรัดดำเนินการจำกัดผักตบชวาทั้งแม่น้ำสายหลัก สายรอง คลองสาขาต่าง ๆ มีการดำเนินการไปแล้วประมาณ 7 ล้านตัน ซึ่ง สทนช. จะมีการติดตาม เร่งรัด ประสานอำนวยการจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตาม 13 หลักมาตรการ.
error: Content is protected !!