วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

เปิดโลกทัศน์ สร้างการรับรู้ให้เยาวชน 3 ชายแดนใต้ กับการแข่งขันมวยไทยระดับนานชาติ

15 ส.ค. 2022
289


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วม 200 ชีวิต เข้าร่วมและศึกษา รายการมวยไทย IFMA MUAYTHAI YOUTH WORLD CHAMPIONSHIP MALAYSIA 2022 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศสมาชิก 146 จากทั่วโลก การแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาหลายหลายเชื้อชาติและศาสนาเข้าร่วม และรูปแบบการแข่งขันมีการไหว้ครูตามศิลปวัฒนธรรมมวยไทยและมีการแข่งขันเต็มตามรูปแบบของมวยไทย


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้สร้างโอกาสและเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนจาก 3 จังหวัดชายแดนไทยที่เป็นนักกีฬามวยหรือมีความสนใจและมีความชอบด้านกีฬามวย ได้เดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการไหว้ครู การครอบครูและเข้าร่วมศึกษาการจัดการแข่งขันระดับโลกที่สวมเครื่องป้องกัน แต่ยังคงการแข่งขันกีฬามวยไทยตามศิลปะมวยไทยอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้กีฬามวยไทยที่เป็นมรดกประจำชาติไทยและได้ภาคภูมิใจถึงกีฬามวยไทยเป็นที่มีการยอมรับจากนานชาติ และเยาวชน ประชาชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถนำไปต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งร่วมกันเผยแพร่กีฬามวยไทย


นอกจากนี้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จะได้เข้าใจและได้เรียนรู้ว่ากีฬามวยไทย สามารถไหว้ครูและทำการแข่งขันได้โดยไม่ขัดต่อหลักของศาสนาอิสลาม เนื่องจากมีนักกีฬาจากนานาประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันได้ ถือเป็นการส้รางทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นำไปเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกีฬามวยไทยให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

error: Content is protected !!