วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ก้าวแรก F35

“ผบ.ทอ.” ขอบคุณ
กมธ.งบประมาณ
โหวตผ่าน งบฯซื้อ
F 35 A
คะแนน 45 : 22 เสียง
งบฯ 369.1345 ล้านบาท
ตามที่กองทัพอากาศ อุทธรณ์
ยอม ตัดงบฯ ลง ครึ่งหนึ่ง
ผูกพัน งวดแรก
ให้โครงการเดินหน้าต่อได้
ทอ.ยัน หากในที่สุด สภาคองเกรส สหรัฐฯ ไม่อนุมัติขายF35 ให้ไทย
ทอ. จะคืนเงินงบประมาณส่วนนี้
.
พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. กล่าวว่า ขอบคุณ กมธ.งบประมาณ ที่อนุมัติงบประมาณ ขอยืนยันว่า ทอ.จะดำเนินการ นับจากนี้ให้ดีที่สุด และคุ้มค่างบประมาณ
“และ หากว่า ในที่สุด สภาคองเกรส ของสหรัฐฯ ไม่ขายF35 Aให้ เรา ทอ.พร้อมที่จะคืนงบประมาณ ในส่วนนี้ “ ผบ.ทอ. ย้ำ
.
หลังจาก คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีนายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาลงมติตามความเห็นที่ อนุ กมธ. 9 คณะเสนอการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ โดยส่วนใหญ่ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของ อนุ กมธ. ชุดต่างๆ ที่เสนอให้ปรับลดงบประมาณลง
ส่วนที่คณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ และไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ที่มีรายการสำคัญของการพิจารณาการอุทธรณ์ของกองทัพอากาศที่ขออุทธรณ์งบประมาณ 369.1345 ล้านบาท จาก 738.2690 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวน 2 ลำ ที้เป็น เครื่องเปล่า ไม่มีอาวุธระยะที่ 1
โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของกองทัพอากาศ ด้วยคะแนน 45 เสียง ต่อ 22 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง สรุปว่า กมธ.ชุดใหญ่อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินโจมตี F-35A จำนวน 2 ลำ วงเงิน 369.1345 ล้านบาทตามที่กองทัพอากาศอุทธรณ์มา
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นด้วย การอุทธรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ที่จ.ลพบุรี วงเงิน 171.6 ล้านบาท เห็นด้วย 38 เสียง ต่อ 24 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!