วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

วปอ.รุ่น บิ๊กโจ๊ก

ครม. อนุมัติ 286
นักศึกษา วปอ.65
รุ่น “บิ๊กโจ๊ก”
ทหาร ดาวรุ่ง ชักแถว เข้าเรียน
“บิ๊กปู” คอแดง
“ผบ.ใหญ่-ผบ.ยง” 2 ผบ.พล.ตัวเต็ง รองแม่ทัพ1
“เสธ.เอี่ยว -เสธ.หมู” ทัพไทย
“เกรซ” ดารา แฟน ทอ.
ผอ.โต้ง สุวรรณภูมิ
“เสธ.หนุน”ผอ. กองสลากฯ
“ศุภชัย เจียรวนนท์- นีโน่- แคทลีน มาลีนนท์”-รวีวรรณ ภูริเดข- ดร.หญิง สุปราณี
..
คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติรายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 จำนวน 286 คน ทั้ง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และเอกชน
ฝ่ายทหาร สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9 คน กองบัญชาการกองทัพไทย 34 คน กองทัพบก 35 คน กองทัพเรือ 13 คน กองทัพอากาศ 34 คน
เสธ.เอี่ยว พลโท ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เสธ.หมู . พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลทกองบัญยาก4รกองทัพไทย
เสธ.มิ๊งค์ พลตรี บุญส่ง มหาวิเศษศิลป์ เสนาธิการศูนย์รักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย
เสธ.เอก พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร สำนักสวัสดิการทหาร
เสธ เลิฟ พลตรี ที่รัก สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เลขาฯเอก พลตรี อานุภาพ ศิริมณฑล เลขานุการกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก พลตรี นิพัฒน์ เล็กฉลาด ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
รองปู พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ รองแม่ทัพภาค1 ทหารชั้นนายพลคอแดง คสล่าสุด ที่มีข่าวว่า จะขึ้น แม่ทัพน้อย1 ในโผนี้
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9
ผบ.ใหญ่ พลตรี อมฤต บุญสุยา ผบ.พล.ร.2 นอ. ที่มีข่าว จะขึ้น รองแม่ทัพภาค1
พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6
ผบ.เจี๊ยบ พลตรี สิริภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ที่มีข่าว จะขึ้น รองแม่ทัพภาค4
พลตรี อดุลย์ จันทร์มา ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่1 พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
พันเอก ณัฏฐ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่6
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 13 นาย เช่น พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน : สำนักนายกรัฐมนตรี 12 คน นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี –นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวีวรรณ ภูริเดข- ดร.หญิง สุปราณี ผอ. สำนักนโยบายที่ดินฯ
กระทรวงการคลัง 7 เช่น นางแพตริเชีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการต่างประเทศ 3 คนเช่น นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 คน กระทรวงคมนาคม 5 คน เช่น นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ผอ.โต้ง นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กระทรวงพลังงาน 3 คน กระทรวงพาณิชย์ 4 รน กระทรวงมหาดไทย 11 นาย เช่น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวง นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวง
รวมทั้ง นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ บิ๊กบอส ซีพี. นีโน่ เมทนี บูรณะศิริ แคทลีน มาลีนนท์ และ เกรซ มหาดำรงค์กุล “เสธ.หนุน” พันโท หนุน ศันสนาคม ผอ. กองสลากฯและ ดร.หญิง สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ ข้อความ
error: Content is protected !!