วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

“บิ๊กป้อง” เซ็นคำสั่ง ตั้ง ผช.ทูตทหารอากาศ เข้าเส้นทางเหล็ก นักบิน ลูกทัพฟ้า

“บิ๊กป้อง” เซ็นคำสั่ง
ตั้ง ผช.ทูตทหารอากาศ
เข้าเส้นทางเหล็ก นักบิน ลูกทัพฟ้า
“ผู้การเงาะ” ผู้การ Gripenไปสวีเดน
“ผู้การดอม” กองบิน4 ไป ออสเตรเลีย
“ผู้การแนน Colorado” นักบินF16 ผู้ฝูงGrien
ไป วอชิงตันฯ
.
พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. ลงนามในคำสั่ง แต่งตั้ง นายทหารอากาศ ที่ได้รับคัดเลือก เป็น ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ประจำในต่างประเทศ วาระ ตค.2566 ลงวันที่ 5 กค.2565 ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตค.2566
ผู้การดอม น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผบ.กองบิน4 เป็น ผชท.ทอ.ไทย ประจำกรุง แคนเบอร์รา ออสเตรเลีย ,ผู้การเงาะ น.อ.พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผบ.กองบิน7 เป็น ผชท.ทอ.ไทย ประจำ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน
ผู้การแนน น.อ.ปรัชญา ทิพยรัตน์ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ เป็น ผชท.ทอ.ไทย ประจำ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
น.อ.นิรุต รัตนจรรยา เป็น ผชท.ทอ.ไทย ประจำกรุง มะนิลา ฟิลิปปินส์ น.อ.พฐา แก่นทับทิม ผบ.กองบิน21 เป็น ผชท.ทอ.ไทย ประจำกรุงพนมเปญ กัมพูชา และน.อ.รุ่งโรจน์ สุขุม เป็น ผชท.ทอ.ไทย ประจำ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
ทั้งนี้ ตามประเพณี และเส้นทางรับราชการ ของ ทหารอากาศ ที่เรียกว่า เส้นทางเหล็ก ที่จะขึ้นตำแหน่ง ผบ.ทอ. หรือตำแหน่งหลักในทอ. คือ นอกจาก เป็นนักบิน แล้ว ต้องเป็น ผู้บังคับฝูงบิน ผู้บังคับการกองบิน จากนั้น จะสอบแข่ง ไปเป็นผช.ทูต ทอ. ในต่างประเทศ ประจำการ 3 ปี แล้วกลับมา เข้าไลน์ต่อ
แต่ก็มีบางยุคที่ ผบ.ทอ. ไม่ได้เคยเป็น ผช.ทูตทอ.
error: Content is protected !!