วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

เติมสุข เพิ่มการเรียนรู้

30 มิ.ย. 2022
366

เติมสุข เพิ่มการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จ.พิษณุโลก โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชน เป็นการเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านกีฬาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ซึ่งนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะครูและนักเรียน

error: Content is protected !!