วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

พรรคแตก- พี่น้องหัก

“บิ๊กน้อย” ลาออก
เผย เหตุ ไม่อาจ ทำตามสิ่งที่ตั้งใจ ได้
ขออภัย พี่น้องประชาชน พี่น้องร่วมอุดมการณ์
ผู้ที่อยากเห็นประเทศไทยพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ปรองดองสร้างสรรค์
ชี้ ลำพังผมคนเดียว
ไม่อาจปกป้องความสุขของประชาชนได้ตามที่ผมคิดหวังและตั้งใจ
จุดที่ผมยืนอยู่ ทำตามสิ่งที่ตั้งใจได้ยากลำบาก
ควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ทำงานร่วมกัน ทุกฝ่ายไร้ขัดแย้ง ไร้แบ่งแยก ให้ประชาชนตัดสินใจร่วมกัน
.
พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณอยุธยา หัวหน้า พรรคเศรษฐกิจไทย เผยว่า เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ ผมก็ขอลาออก
“ก่อนอื่น ผมขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชน และพี่น้องร่วมอุดมการณ์ และผู้ที่อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและปรองดองสร้างสรรค์ ไม่มีความขัดแย้ง นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า และยึดประชาชนประเทศชาติเป็นหลัก
ลำพังผมคนเดียว ไม่อาจปกป้องความสุขของประชาชนได้ตามที่ผมคิดหวังและตั้งใจ
โดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่นั้น ทำตามสิ่งที่ตั้งใจได้ยากลำบาก ในความคิดเห็นของผม ควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ที่ทำงานร่วมกัน ทุกฝ่ายไร้ขัดแย้ง ไร้แบ่งแยก ให้ประชาชนตัดสินใจร่วมกัน
ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกพรรกฝ่ายที่สนับสนุนและให้กำลังใจผมมาตลอด”
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!