วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

โดนใจ มะกัน!! เรียงความ นร.นายร้อย จปร. เข้าเรียน นายร้อย West Point

.
เปิด Essay
เรียงความของ “น้องLucky”
ที่ส่งให้ USMA
รร.นายร้อย West Point สหรัฐฯ
พิจารณารับเข้าเรียน
ทำไมถึงอยากเรียน West Point
ทำไมถึงอยากเป็นทหารบก
ทำเอา คุณพ่อ อ่านไปยิ้มไป
พ่อคือ ผู้จุดประกายความคิดที่จะเป็นทหารและเป็นต้นแบบของลูก
พร้อมเล่าประสบการณ์ ในรั้ว รร.เตรียมทหาร และความสามารถพิเศษ

 

เปิด Essay ที่“น้องLucky” นักเรียนนายร้อย พีรวัส ชูศักดิ์ นักเรียนเตรียมทหาร 62และ นักเรียนนายร้อย จปร.73 เขียน และ ได้รับการคัดเลือกไปเรียน รร.นายร้อยทหารบก สหรัฐอเมริกา The United States Military Academy หรือ นายร้อยWest Point

น้องLucky สอบติด รร.นายร้อยจปร. อันดับ1 และ เมื่อเข้าเรียนเตรียมทหาร ปี1 ก็ได้รับเลือกเป็น หัวหน้าตอน และสอบได้ที่1 คะแนนรวม เพื่อไปเรียนต่างประเทศ โดยน้องกำลังจะไปรายงานตัวเข้าเรียน West Point มิย.นี้ ตอนนี้อยู่ระหว่าง การเตรียมตัว ที่สหรัฐอเมริกาโดยต้องเรียน นายร้อย Westpoint นาน5 ปี
.
โดย น้องLucky เขียนเรียงความ ให้เหตุผลว่า ทำไมถึงอยากเรียน รร.นายร้อย West Point และ ทำไมถึงอยากเป็นนายทหารบก

โดยสิ่งที่ น้องLucky เขียนสรุปได้ว่า อยากเป็นทหารบก เพราะต้องการจะพัฒนาวินัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ของตนเอง และมีอาชีพที่มีเกียรติ

และ เพราะ คุณพ่อ เป็นทหารบก( เสธ.ติ๊ก พลเอก สิโรจน์ ชูศักดิ์ อดีต ผบ.พัน สห.ทบ.) พ่อเป็นแบบอย่าง ได้เห็นพ่อสวมเครื่องแบบทหาร และไปทำงานด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพ ที่เชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับใช้ประเทศของเราอย่างเต็มที่

อีกทั้ง คุณพ่อเคยไปเรียนหลักสูตรชั้นนายพันที่ Fort McClellan, Alabama เป็นเวลา 8 เดือน ที่ประทับใจวินัยของนายทหารอเมริกันมาก

ทั้งนี้ การเป็นนักเรียนนายร้อย United States Military Academy เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ถ้านั่นสามารถช่วยให้ฉันเป็นทหารที่มีเกียรติ เหมือนพ่อได้ และจะไม่มีวันเสียใจกับการตัดสินใจของตนเอง

ที่ต้องการเข้าเรียนที่ United States Military Academy เพราะต้องการรับความรู้และทักษะจากโรงเรียนนายร้อยที่ดีที่สุดในโลก และนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบการทหารในประเทศของตนเอง

และเตรียมรับความท้าทายในการเป็นนักเรียนนายร้อย รร.นายร้อยทหารบก West Point และเมื่อจบไป จะสามารถแบ่งปันความรู้และทักษะที่ได้รับจากโอกาสอันมีค่าที่ USMA

พร้อมเล่า ตอนเรียน รร.เตรียมทหาร
เหมือนการถูกผลักเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างกะทันหันท้าทายจิตใจ และต้องปฏิรูปนิสัยและพฤติกรรมเก่าของตนเอง โดยไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาด เพราะตนเองได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในชั้นเรียน

ระหว่างที่ฉันเป็นผู้นำชั้นเรียน หน้าที่ของฉันคือตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน ตรวจสอบคุณภาพห้องและความสะอาด ช่วยเพื่อนร่วมชั้นทำงานและทำการบ้าน นำชั้นเรียน เดินไปที่ห้องเรียน

และยังต้องมุ่งความสนใจไปที่ผลการเรียนของตนเองด้วยเพราะต้องการรับทุนการศึกษา เรียนที่ West Point ด้วย

หลายครั้งที่เจอปัญหาในโรงเรียนเตรียมทหาร ยอมรับว่าท้อแท้อยู่บ่อยครั้ง แต่มิตรภาพ สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จ โดยนำประสบการณ์ของคุณพ่อ มาใช้ด้วย

และ ต้องอดทนกับการฝึกฝนอย่างหนักในขณะที่เพื่อนๆ หลายคนหยุดพัก อย่างไรก็ตาม หลังการฝึก ผมได้รับเลือกให้เป็นผู้นำหมวดเพื่อฝึกนักเรียนเตรียมทหารน้องใหม่ นั่นทำให้ภูมิใจในตัวเองที่สามารถทนต่อการฝึกหนัก และในที่สุดก็ได้รับโอกาสอันทรงเกียรติในการฝึกอบรมและดูแลนักเรียนน้องใหม่

น้องLucky ระบุ ด้วยว่า ภูมิใจในตัวเองเสมอว่าทุกครั้งที่กลับบ้านพร้อมชุดเครื่องแบบและเครื่องหมายการฝึกคอมแมนด์ และ เห็นพ่อแม่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ
​รู้สึกว่าจิตใจของตนเองแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ผ่านความทุกข์ยากมากมาย และเมื่อเจอปัญหามากขึ้น ฉันมักจะคิดว่าฉันเข้มแข็งพอ

(Explain why you want to attend the United States Military Academy and serve on active duty as an Army officer.)

The main reasons I decided to attend the cadet school in Thailand and decided to serve on active duty as an Army officer is my desire to develop my physical and mental discipline and to have an honorable career.

My father is an honorable Army officer and also my role model as I grew up. I always saw him put on his uniform and go to work with such pride and passion in his occupation. He believed that it was the best way to serve our country to the fullest.

In addition to an honorable career, I also seek an occupation to further strengthen my physical and mental discipline. My father once went to study at the Military Police Advance Course at Fort McClellan, Alabama for 8 months.

He was very impressed by the discipline of American officers. Before I decided to apply for the cadet school, he told me that being an officer requires me to endure the hard training which would be entirely different from being a normal civilian.

My father regularly brought me with him to work. During my time there I was able to see officers at work. It was an opportunity to have an insight to an officer’s life. They all admitted that this was challenging, but they were all proud of their careers and thought that it was worth training and working hard to be able to honorably serve the country.

I know that becoming a cadet at the United States Military Academy is challenging, but if that can help me be an honorable officer like my father, I would never regret my decision.

I also want to attend the United States Military Academy because I want to receive knowledges and skills from the best cadet school in the world and adapt them to improve the military system in my country.

I once talked to a cadet school lieutenant who had graduated from West Point. He has a very innovative perspective and skills, and he is now using what he learned from the time he studied in America to help improve Thai cadet school now.

That inspired me to follow his path; to use the knowledge and skills I will learn to help serve my country. To receive a scholarship from the Thai cadet school to study in America, I studied diligently in my pre-cadet school and earned a top score in the academic ranking in the army division.

In addition, I exercised rigorously to keep in top physical condition.

​In summary, I have prepared for the challenge of becoming a United States Military Academy cadet and eventually an honorable officer by learning form my father, completing the Thai cadet school, and overcoming the physical and mental challenges from the training.

My professional goals will allow me to share the knowledge and skill that I gain from the valuable opportunities at USMA.

(Think of some things in the past that were difficult for you. Pick one and discuss what steps you took to address it. Include whether you turned to anyone, the role that person played, and what you learned about your character as a result of this challenge.)

​One of the difficult things I experienced in the past is being in a pre-cadet school. To live and study in the pre-cadet school was an entirely new experience for me.

To abruptly be pushed into a whole new lifestyle challenged me mentally. I had to reform my old habits and behavior. It was out of my comfort zone with no room for error as I was chosen to be the class leader as well.

During my time as class leader, my duties were to check attendance, check room quality and cleanliness, help my classmates with classwork and homework, lead my class by marching in formation to classrooms.

I also needed to focus on my academic performance because I wanted to receive a scholarship and enroll at West Point since I decided to join the pre-cadet school and to serve as an Army officer.

Many times when I faced difficulties in the pre-cadet school, I admit that I was discouraged often.

However, through the friendships I built, we were able to encourage each other to succeed. In addition to that, I also reflect upon my dad’s experience.

He also had to face these same hardships and even more difficulties to be able to succeed as an Army officer. The hardships he faced helps inspire me to become more determined. I also decided to take the commander course, which required me to train in the school during my summer break.

I had to endure difficult training while many of my friends were taking a break. However, after the training I was selected as a platoon leader to train new cadets. That made me proud of myself to be able to endure the extreme training and eventually got an honorable opportunity to train and take care of new cadets.

I am always proud of myself that every time I go home with my uniform and my commander sign, I can see my parents smiling proudly.
​I felt my mind grow stronger every time I passed many hardships, and when I face more difficulties, I always think that I am strong enough to have faced many hardships in my life, so I can and will overcome them this time.

(West Point and the Army are committed to the idea that respect for others and an understanding of diversity are important leadership traits. Why will you be successful in working with leaders, peers, and subordinates of a gender, race, ethnicity, sexual orientation, and/or religion different from your own?)

One of the most important lessons that I have learned in my cadet life is the importance of working in a team.

To be able to work properly in a team, one needs to be respectful of others. They need to discuss and listen to each other because they undoubtfully have different backgrounds and perspectives.

Additionally, respecting the chain of command and is vital to the success of a team.

​I am currently studying academic English at the International English Center at CU Boulder.

There are many ethnicities in my classes which have helped me learn more about diversity.

I had to do many group projects which require me to converse and discuss with different individuals, which has helped me learn more about their personalities and cultures.

Because we are all very different in terms of religion, languages, and values, I have learned to be respectful of their beliefs and to be careful of my words and actions in order not to offend them unintentionally.

I can speak Chinese and Japanese as my third and fourth languages along with a little bit of German, so I can get along with many of my classmates easier.

Moreover, I enrolled in a class called Intercultural Communication, which taught me about many aspects of culture differences.

In the class, I had an opportunity to interview many people with different ethnicities and talked to them about their cultures, which enlightened me a lot about the difference in cultures, values, and beliefs.

I grew up training Taekwondo often, until I achieved the black belt. I further exceled my background in Taekwondo by joining the collegiate Taekwondo team in University of Colorado Boulder.

I was able to experience intercollegiate matchup with other universities. Moreover, this opportunity allowed me to be coached by a former Thai Olympian in Taekwondo.

I got to spend time with many Americans and learned many of their cultures and traditions. In addition to my understanding of diversity, I have been trained in leadership skills and on the chain of command when I was at the pre-cadet school.

When I was a new cadet, I had to follow the orders of my commander and be a good subordinate.

When I was being trained in the commander course and also when I was a platoon leader and had to lead and train many new cadets, I learned how to be a good leader and how to treat subordinates.

​I acknowledge that I have to study and live with Americans and other international students in West Point, which requires me to respect their cultures and their perspectives.

I also understand that the military system and the chain of command in America is different from my country, which I undoubtfully have no objection to.

For these reasons, I am prepared to study and train more in West Point to actually be successful in working with leaders, peers, and subordinates of a gender, race, ethnicity, sexual orientation, and/or religion different from my own.
—-

ขอเป็นกำลังใจให้ น้องLucky

error: Content is protected !!