วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ขยับ “ทหารคอแดง”


.
“บิ๊กบี้” จัดแถวผู้พัน
เซ็นย้าย 174 ผู้พัน
ตั้ง “ทหารคอแดง” คุม พัน ร.มทบ.11
เพิ่มความเป๊ะ!
“ผู้พันไผ่” สายอินเตอร์
ขยับไป กองพล สไตร้ค์เกอร์
ขยับ “รบพิเศษคอแดง” เข้าไลน์
เปลี่ยน ผู้พัน พล.ร.9
แค่แตะๆพล.ร.2รอ.
เปลี่ยน ผู้การทหารพราน ชายแดนใต้
เพียบ!!

.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.ลงนามในคำสั่งกองทัพบก ที่106/2565 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม 2502
จำนวน 174 นาย หรือ โผพันเอก พันโท หรือ โผผู้พัน เมื่อ 12 เม.ย.2565

โดยมีตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ขยับ ผู้พันไผ่ พันเอก ณพล ทุมวงศ์ (ตท.41) ผบ.พัน ร.มทบ.11 ไปเป็น รองเสธ. พล.ร.11 ไปอยู่ กองพลStryker หลังนั่งตำแหน่งมาเกือบ3 ปีครบเทอม โดยมี เสธ.อิษ พันเอก อิษฎ์นันท์ จำเนียรไวย (ตท.41) หัวหน้ากองฯ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร(ศศท. ) ที่เคยได้รับรางวัล ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) มาเป็น ผบ.พัน ร.มทบ.11 แทน

พันเอก ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ (ตท.37) รองผบ.กรมสนับสนุน พล.ร.9 เป็น ผบ.กรมทหารพราน 12

พันเอก สุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ (ตท.36) หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.12 เป็น รองเสธ.พล.ร.2รอ. พันเอก กมล เรืองนาราบ (ตท.36) ฝ่ายอำนวยการ2 กองทัพภาค1 เป็น หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.12

พันโท จิรชัย ชูช่วย (ตท.40) ผบ.ร.19 พัน1 เป็น หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.17
พันโท สุประดิษฐ์ รอดประชา (ตท.42) หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.19พัน 1

พันโทนัฐที ปราถนาดี (ตท.40) ผบ.ร.9 พัน1 เป็น หัวหน้ากองข่าว มทบ.16 โดยมี พันโท นัทธวัฒน์ บุตรคำ (ตท.40) หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร.9เป็น ผบ.ร.9พัน1 พันโท เด็ดดวง จันทรวงศ์ (ตท.42) รองผบ.กรมทหารพราน 14 เป็น ผบ.ร.9พัน3

ในส่วนทหารรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) พันเอก ภูษิศ อันดารา (ตท.37) เสธ.กรมรบพิเศษ(รพศ.)1 เป็น รอง ผบ.รพศ.1 พันเอก วิทยา วงษ์แสงตา (ตท.40) ขยับเป็น เสธ.รพศ.1 แทน พันโทเฉลิมพล ปาปะโข (ตท.42) ผบ.พัน รร.สงครามพิเศษ ศสพ. เป็น ผบ.รพศ.1พัน1 พันโทศุภชัย จีนขจร (ตท.44) เป็น ผบ.พัน รร.สงครามพิเศษ ศสพ.

พันเอก นันทภพ ไชยสงค์ (ตท.37) ผบ.กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา (ผบ.พัน ปจว.) เป็น รองผอ.กองกิจการพลเรือน นสศ. และให้ พันโทประเสริฐ ตาละลักษมณ์ (ตท.39)ฝ่ายอำนวยการ 5 นสศ. ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ฉก.สันติสุข ในชายแดนภาคใต้ ขึ้นเป็น ผบ.พัน ปจว. แทน

ขณะที่ หน่วยรบพิเศษคอแดง พันโท มงคล ปุริสา (ตท.40) รองเสธ.รพศ.3 รอ. อดีต ผบ.พันจู่โจม รักษาพระองค์ ขยับเป็น หัวหน้า รร.สงครามพิเศษ ศสพ. พันเอก พงษ์พัฒน์ ธรรมโส (ตท.39) ฝ่ายกำลังพล นสศ. เป็น หัวหน้า รร.สพศ. ศสพ. พันโท ณัฐพงษ์ ม่วงเกษม (ตท.45) หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.รพศ.1 เป็น ผบ.รพศ.5พัน1

พันโทธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน (ตท.44) ผบ.พัน รร.ม้า ศม. เป็น ผบ.พัน ศูนย์การทหารม้า (ศม.) พันโท วุฒิทวี ภักดี (ตท.43) เป็น ผบ.พัน รร.ม้า ศม.

พันโท จุมพล ไมตรีประศาสน์ (ตท.43) เป็น ผบ.พัน รร.ปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) เป็น ผบ.พัน ศป.

ในส่วนกองทัพภาค4 ภาคใต้ มีการปรับเปลี่ยน ผู้บังคับการกรมทหารพราน หลายกรม เช่น พันเอก อรรถพล คงสง (ตท.37) ผบ.กรมทหารพราน41 เป็น รอง ผบ.ร.25 พันเอก พงศกร แสงกุล (ตท.35) มาเป็น ปบ.ทหารพราน 41 แทน

พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ (ตท.32) ผบ.กรมทหารพราน 49 เป็น รองผบ.ร.153 แล้วให้ พันเอก ศุภชัย สงสังข์ (ตท.38) มาเป็น ผบ.กรมทหารพราน 49 แทน

พันเอกทรงเดช สุกนุ้ย ( ตท. 37)ผบ. กรมทหารพราน 46 เป็น รองผบร.151 พันเอกสิทธิชัย บำรุงเขต (ตท.40) หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.46 เป็น ผบ.กรมทหารพราน 46 พันเอกภาคภูมิ จันทรักษ์ (ตท.40) เสธ.ร.153 เป็น ผบ.กรมทหารพราน 44 พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส่ ผบ.กรมทหารพราน 47 ไปเป็น รองผบ.ร.5 โดยมี พันเอก ศุรศักร ทั่วด้าว เป็น ผบ.กรมทหารพราน 47 แทน พันโท คเณศ แตงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ร.5 เป็น ผบ.ร.5 พัน1

คำสั่ง ทบ. ที่ 106_2565 ลง 12 เม.ย.65

error: Content is protected !!