วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

สึนามิ ทัพเรือ ล้างบาง “บิ๊กลือ” ภาคต่อ ฟื้น “ศูนย์ฝึกทหารใหม่” ยุบ กรมSEAL 2

“บิ๊กเฒ่า” ฟื้น” ศูนย์ฝึกทหารใหม่”
ออกคำสั่ง ให้ 352 ทหารเรือ
ปฏิบัติราชการนอกหน่วย ภายในกองทัพเรือ มาอยู่ “ศูนย์ฝึกทหารใหม่”
ทหารเรือ เก็บกระเป๋า ย้ายบ้านอีกครั้ง
หลัง “บิ๊กลือ” ยุบทิ้งไป 3 ปีที่แล้ว
เพราะเป็น แดนสนธยา
ตั้ง อดีต ผช.ทูตทหาร มอสโค จาก หน่วยซีล เป็น ผบ.ศูนย์ฝึกฯ
เล็งยุบ กรมรบพิเศษ 2 หน่วยซีล ที่ บิ๊กลือ ตั้ง หวังเพิ่ม หน่วยSEALมนุษย์กบ ให้เพียงพอกับภารกิจ

 

.
หลังจาก รื้อถอนต้นไผ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองทัพเรือ เปลี่ยนป้ายข้อความ ม็อตโต้ใหม่ และในการโยกย้ายที่ผ่านมา ก็เด้งนายทหารสายตรง บิ๊กลือ” พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ อดีต ผบ.ทร. พ้นตำแหน่งหลัก โดยเฉพาะ การย้าย บิ๊กปู พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผช.ผบ.ทร. น้องรักบิ๊กลือ ไปเป็น รองเสนาธิการทหาร บก.ทัพไทย สกัดไม่ให้ขึ้น ผบ.ทร. มาแล้ว
.
มาตอนนี้ บิ๊กเฒ่า พลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ก็จะแก้ไข ในสิ่งที่ พลเรือเอกลือชัย ทำไว้ ในสมัยเป็น ผบ.ทร.

ล่าสุด คือ มีนโยบาย ให้รื้อฟื้นการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกทหารใหม่” สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ )ศฝท.ยศ.ทร. ) เพื่อให้การฝึกพลทหาร เป็นแบบรวมการ สร้างมาตรฐานการฝึกพลทหาร แบบเดียวกัน และให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยจะให้นายทหารเรือ จากหน่วยซีลและ นาวิกโยธิน มาทำการฝึกให้ ร่วมกับ นาวิกโยธิน และ นายทหารจาก สอ.รฝ.

ทั้งนี้ “ศูนย์ฝึกทหารใหม่” เคย ถูกสั่งยุบไป เมื่อ 1เมย. 2562 ในยุคที่. พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น ผบ.ทร. เพราะมองว่า เป็นแดนสนธยา เพราะเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ ปีละ 4 ผลัด รวมแล้วหลายพันคน โดยให้แต่ละหน่วย แยกไปฝึกเอง แบบ ทบ. ไม่ต้องมาฝึกรวม โดยมีแค่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)และศูนย์ฝึกทหารใหม่ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

ตอนนั้น เกิดการต่อต้าน ไม่น้อย ในหมู่กำลังพล ที่ไม่อยากย้าย จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ในตัว พล.ร.อ.ลือขัย ไม่น้อย แต่ก็ทำตามนโยบาย” Stop the past Start the new. หยุดสิ่งเลวร้ายในอดีต แล้วเริ่มต้นในสิ่งที่ดีงาม วัฒนาสถาวร” ที่ถูกอดีต ผบ.ทร.หลายคนตำหนิ

พร้อมๆกันนั้น พลเรือเอกลือชัย ก็มีการตั้ง กรมรบพิเศษที่2 หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) เพิ่ม เพราะ เห็นว่า หน่วยSEAL มนุษย์กบ ของทร. ที่มีแค่ กรมรบพิเศษ1 กรมเดียว ไม่เพียงพอ อันเป็น บทเรียนจาก เหตุการณ์ถ้ำหลวง ที่เชียงราย

แต่พลเรือเอก สมประสงค์ ก็มารื้อใหม่ และมีแผนที่จะยุบ กรมรบพิเศษที่2 นสร.

โดย เมื่อ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา พลเรือโทธานี แก้วเก้า รองเสนาธิการทหารเรือ รับคำสั่ง ผบ.ทร. ลงนามในคำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่192/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการนอกหน่วยภายในกองทัพเรือ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) (เพื่อพลาง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ทร. ที่ ๔๘๑/๒๕๖๑ ลง ๒๕ ธ.ค.๖๑ ผนวก ก ข้อ ๑ ลำดับ 46 จึงให้ข้าราชการ จำนวน 352 นาย ตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง ไป ช่วยปฏิบัติราชการยศ.ทร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง )โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติ

สำหรับสิทธิกำลังพลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านหน่วยที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ

โดยให้ ยศ.ทร.ปกครองบังคับบัญชา กำหนดผู้ประเมินและมอบหมายงานรวมทั้งรับผิดชอบในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบำเหน็จและการย้ายบรรจุ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1เม.ย.2565 – 30ก.ย.2565

โดยมีคำสั่ง ให้ น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล
ผบ.กรม รพศ.2หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.กร.) อดีต ผช.ทูตทหารเรือ ประจำกรุงมอสโค รัสเซีย มาปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับการ ศฝท.ยศ.ทร. นี้

น.อ.อภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล รองผบ.กรม รพศ.2 (นสร.กร.) เป็น เสธ. ศฝท.ยศ.ทร. น.ท.คทายุธ โพธิ์ทอง หน.กำลังพล กพ. ฐานทัพเรือ สัตหีบ(ฐท.สส.) เป็น ผู้บังคับกองพันฝึกที่ 1 กองการฝึก ศฝท.ยศ.ทร. น.ท.ศักดิ์สิทธิ์ เตยะพงศ์ประเสริฐ หน.สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.กตอ.กร. เป็น รองผู้บังคับกองการฝึก ศฝท.ยศ.ทร.

น.ท.บุรินทร์ วิกุล ผบ.ร.ล.คีรีรัฐ มว.เรือที่ 1 กฟก.ด กร. เป็น รองเสนาธิการ ศฝท.ยศ.ทร.น.ท.เนติ หนูเจริญ หน.ศูนย์ยุทธการ กฝย.กฝร. เป็นผู้บังคับกองพันฝึกที่ 2 กองการฝึก ศฝท.ยศ.ทร.
น.ท.เทอดเกียรติ รัตนจารุรักษ์ หน.ปกครอง กพ.นย. เป็น ผู้บังคับกองพันฝึกที่3 กองการฝึก ศฝท.ยศ.ทร.
น.ท.ธีรพล ลำใยสถิต หน.ตรวจสอบและประเมินผล คป.นย. เป็น ผู้บังคับกองพันฝึกที่ 4 กองการฝึก ศฝท.ยศ.ทร. น.ต.ทรงวิทย์ ปานแก้ว แผนกบัญชี อู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ เป็นนายทหารการเงิน

อ่านรายชื่อ….

 

error: Content is protected !!