วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“บิ๊กบี้” เซ็น2 คำสั่ง ย้าย150 พันเอกพิเศษ

 


“บิ๊กบี้” เซ็น2 คำสั่ง
ย้าย150 พันเอกพิเศษ
ขยับ ขุมกำลัง รบพิเศษ ป่าหวาย-
นปอ.-ปตอ.
ทัพภาค1 เงียบกริ๊บ!!
ไม่ขยับ!!

.
พลเอก ณรงคพันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.ลงนามใน คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๙๘/๒๕๖๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการและ ปรับระดับเงินเดือนจำนวน 97 นาย และ คําสั่งกองทัพบกที่ ๙๙/๒๕๖๕ อีก 53 นาย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565

โดยเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ หรือที่เรียกว่ารองนายพล และ โผระดับผู้บังคับการกรม ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามวงรอบ หลังจากมีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล กลางปี ออกมาแล้ว

ทั้งนี้เนื่องจากในการแต่งตั้งโยกย้ายกลางปีที่ผ่านมาในส่วนของกองทัพบก ไม่มีการโยกย้ายในส่วนของกองทัพภาค 1 จึงไม่มีการขยับ ในกองทัพภาค 1 ทั้ง พล.1 รอ. พล.ร.2 รอ. พล.ร.9

แต่มีการขยับ ในส่วนของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ( นปอ.) กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.)

พันเอกเดชา ศรีมงคล (ตท.28)รองผบ.รร.สงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ(ศสพ.) เป็น รองผบ.พล.รพศ.1
พันเอกเสด็จ อาคะจักร (ตท.30) ผบ.รพศ1 ขยับเป็น รองผบ.รร.สงครามพิเศษ พันเอก ยุทธการ ธนะสถิตย์ (ตท.31) รองผบ.รพศ.1 เป็น ผบ.รพศ.1

พันเอก นิพนธ์ ฤทธาพรหม (ตท.23) รอง เสธ.นปอ. เป็น รองผบ.พล.ปตอ.
พันเอกไพบูลย์ พุ่มพิเชฏฐ์ (ตท.26) เสธ.พล.ปตอ. เป็น รองเสธ.นปอ. พันเอก สรเดช สุริยกาญจน์ (ตท.28) ผบ.ศปภอ.ทบ.4 เป็น เสธ. พล.ปตอ. และ
พันเอก โกศล โกศลยุทธสาร (ตท.27) ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศปภอ. เป็น ผบ.ศปภอ.ทบ.4 พันเอก อาจินต์ สุขวารี
(ตท.26) ผอ.กกร.นปอ. เป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศปภอ.

พันเอก วีรภัทร์ โทจำปา (ตท.25) ผบ.ศปภอ.ทบ.4 เป็น รอง ผบ.พล.ปตอ.
พันเอก ชาคริต คิดประเสริฐ (ตท.27) เป็น ผบ.ศปภอ.ทบ.3

พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช (ตท.25) เสธ.มทบ.12 เป็น รอง สน.ผอ.ปรมน. จว.มทบ.16 พันเอกชูชีพโพธิ์นอก (ตท.28) รองเสธ.มทบ.12 ขึ้น เสธ.มทบ.12 พันเอกกฤติ พันธะสา รองผอ.ปรมน. มทบ. 39 เป็น รองผบ.บชร.3
พันเอกกฤษดา ปานทับทิม ผบ.ร.17 เป็น เสธ.มทบ.39 โดยมีพันเอก วันชัย มณีวรรณ เป็น ผบ.ร.17

error: Content is protected !!