วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

รู้จัก ให้มากขึ้น!!

“น้องโจนาร”
นักเรียนนายเรือ “พร-ก-ย-กรัย บุญสม “
“ผู้มีพรอันสูงสุด”
ที่รับเหรียญรางวัลเรียนดี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
แถมเป็น หัวหน้านักเรียน
เผย เป็นหนุ่ม แม่สอด จ.ตาก
เป็นนักกีฬาเทควันโด้
ตั้งใจเรียน เพื่อ พ่อแม่
ชอบทำลาย ข้ามผ่าน อุปสรรค
เผยเหตุ เลือกเป็นทหารเรือ
แต่ตอนนี้ ออกทะเล
ฝึกภาคปฏิบัติในต่างประเทศ 1 เดือน
.
“โจนาร” นักเรียนนายเรือ พรกยกรัย บุญสม ชั้นปีที่ 4 ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.81 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 47 คน ของกลุ่มนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีผลการเรียนดี สอบได้ที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
แต่ นักเรียนนายเรือ พรกยกรัย ออกทะเล ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 19 กุมภาพันธ์-5 เมษายน 2565 รวม 46 วัน
จะเดินทาง ผ่านช่องแคบมะละกา และแวะเข้าจอดเมืองท่า ที่ ฐานทัพเรือลูมุท มาเลเซีย และฐานทัพเรือชางฮี สิงคโปร์ โดยใช้เรือฝึกจำนวน 3 ลำคือ เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงเจ้าพระยา และเรือหลวงบางปะกง
นักเรียนนายเรือ พรกยกรัย จึงไม่ได้ไปรับรางวัล ที่ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล
“โจนาร” นักเรียนนายเรือ พรกยกรัย บุญสม ชื่ออ่านว่า “พร -กะ-ยะ-กรัย” หมายถึง”ผู้มีพรอันสูงสุด” เป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 พรรคนาวิน สังกัด หมวด 3 กองร้อยที่ 1 กองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 58 นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 115
ได้รับการคัดเลือก เป็นหัวหน้านักเรียนชั้นปีที่ 4 และทำการแทนหัวหน้าหมวด
“โจนาร” เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2540 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ความสามารถพิเศษ เคยเป็นนักกีฬาเทควันโด้ ระดับจังหวัด
และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร มีคะแนนการเรียนสะสมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.70 โดยได้รับเกียรติบัตร เรียนดีวิชาฟิสิกส์ A 5 ภาคเรียน
“โจนาร” กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และครอบครัวอย่างยิ่ง
โดยมี แรงบันดาลใจในการเรียนให้ได้ที่ 1 เพราะคิดว่าการเรียน คือหน้าที่ของเราในตอนนี้ มันคือความรับผิดชอบ ซึ่งผู้ที่เป็นนักเรียน ควรจะตั้งใจและทำออกมาให้ดีที่สุด
“เวลาทำข้อสอบ ผมจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนอุปสรรค อุปสรรคหนึ่งที่เราต้องข้ามผ่านไปให้ได้
โดยอุปสรรคนั้น เราสามารถควบคุมและแก้ไขได้โดยการให้เวลา หรือการใส่ใจในบทเรียนของเรา นั่นก็จะทำให้ผลการเรียนของเรานั้นออกมาดี
อีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญของตนเองนั่นก็คือครอบครัว และคนที่อยู่ข้างหลังเรา ซึ่งสิ่งที่ผมสามารถที่จะทำให้พ่อแม่ ได้สำหรับการเป็นนักเรียน ก็คือการตั้งใจเรียนนั่นเอง นั่นก็คือ แรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดของผม”
ส่วนการที่เลือกมาเป็นนักเรียนนายเรือ
นั้นเพราะ คิดว่าทหารเรือ เป็นเหล่าที่ใช้ความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง มีการปฏิบัติงานโดยอาศัยความเป็นทีม แต่ละภาคส่วนบนเรือ ต้องประสานและช่วยเหลือกัน เพื่อที่จะทำให้เรือหนึ่งลำ สามารถแล่นได้
และเหมือนเป็นความท้าทายหนึ่งที่ อยากจะก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ ผมจึงคิดว่าการเป็นทหารเรือ มีข้อดีหลายข้อ เช่น มีการออกเรือเพื่อไปเมืองท่าตามประเทศต่างๆ ทำให้ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย
และเหล่าทหารเรือยังสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น มีทุนการศึกษาตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่บุคลากรในกองทัพเรือ เพราะ” การเรียนรู้ของทหารเรือ ไม่มีวันสิ้นสุด”
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ ข้อความ
error: Content is protected !!