วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

“ทักษิณ-ธรรมนัส” เตรียมทหาร นอกทำเนียบฯ

02 ก.พ. 2022
2469

ส่อง Hall of Fame
ทำเนียบฯศิษย์เก่า รร.เตรียมทหารดีเด่น
เกียรติยศจักรดาว กว่า200 ดวงดาว
ถอดชื่อ “ทักษิณ” แล้ว
หลังถูกปลด เมื่อปี2562
ไร้ชื่อ”ธรรมนัส”
ชวด!!ถูกสกัด รับรางวัล

เป็นประเพณีที่ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร จะมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้กับศิษย์เก่า ทั้งทหาร ตำรวจ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2534 จนถึง 2565 มีศิษย์เก่าที่ได้เป็น ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหาร ตำรวจและอดีตทหาร อดีตตำรวจ ที่ไปประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพอื่น รวมทั้ง นักการเมือง ที่ได้เป็น รมต. นายกรัฐมนตรีได้รับรางวัลนี้ รวม224 นาย

แต่ มีการเรียกคืน รางวัลนี้ จาก นายทักษิณ ชินวัตร เตรียมทหาร 10 อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อปี 2534 หลังมีการเสนอถอดยศ พันตำรวจโท อันเป็นผลพวงจาก “ฮ่องกงเอฟเฟกส์” และ เรียกคืนรางวัล เมื่อ มีนาคม 2562

โดยในขณะนั้น บิ๊กกบ พลเอกพรพิพัฒน์ เบฯญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำผบ.เหล่าทัพ รวมทั้ง บิ๊กแดง พลเอกอภิรัลต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ในขนาดนั้นตั้งโพเดี้ยม แถลง อัด “ทักษิณ”และเรียกคืนรางวัล ที่ ร.11 รอ.

จากนั้น รร.เตรียมทหาร ก็ลบชื่อนายทักษิณออกจากทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร รางวัลเกียรติยศจักรดาว โดยในปี 25634 นั้น มีผู้ได้รับรางวัล5 คน โดยนายทักษิณ เป็นลำดับที่4

ก่อนที่อีก2 ปีต่อมา ก็เกิดปัญหาในการพิจารณามอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี2564 ให้กับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ตท.25 รมช.เกษตรฯในเวลานั้น เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อ และโหวตคะแนน จากตัวแทน จาก เตรียมทหารทุกรุ่น
.
โดยในขณะนั้น บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตท.21 ในฐานะ ประธาน มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ตัดสินใจ เป็นผู้นำประกาศไม่รับรางวัล ในปีนั้น จึงทำให้ ผบ.เหล่าทัพ ทุกคน ต้องประกาศไม่รับรางวัลด้วยหมด เพื่อสกัดกั้น ไม่ให้ ร้อยเอกธรรมนัส ได้รับรางวัล เพราะเมื่อ ผบ.เหล่าทัพ ประกาศไม่รับรางวัล และ ยกเลิก การมอบรางวัลในปีนั้น ร้อยเอกธรรมนัส ก็พลอยต้องไม่รับรางวัลไปด้วย

โดยให้เหตุผลว่า ต้องการทำงาน สร้างผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ก่อน แต่ที่สุด ในปีนี้ ก็คาดว่า จะยอมรับรางวัล เสมือนย้อนหลัง

ต่อมา มีการแก้ระเบียบ ของ มูลนิธิ รร.เตรียมทหาร ที่จะไม่มอบรางวัล ให้นักการเมือง แล้ว แม้แต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ทำให้การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นในปี 2565 ร้อยเอกธรร นัส จึงข่ดคุณสมบัติ

อีกทั้งต่อมา 9 กย2564 ร้อยเอกธรรมนัส ก็ถูก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รุ่นพี่เตรียมทหาร 12ปลดจาก รมช.เกษตรฯ

จึงอาจเรียกได้ว่า ที่ผ่านมานั้น ผบ.เหล่าทัพ ต้องชะลอการรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ก็เพื่อตีกัน ไม่ให้ ร้อยเอกธรรมนัส รับรางวัล แม้จะเป็น ศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร (ตท.25) ที่ได้เป็น รมต. แต่ประวัติเคยต้องโทษ

แม้ในอดีต มี นายทหาร ศิษย์เก่า ตท.รมต.หลายคน ที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะในรัฐบาล คสช. ก็ตาม

แต่ต่อมา 27 มค. 2565 ก็มีมติมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นย้อนหลังให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เสียสละไม่รับตำแหน่งในปีที่ผ่านมา

แม้ว่าหลายคนจะเกษียณราชการไปแล้วและถือเป็นครั้งแรกที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ไม่ได้รับรางวัลในขณะที่ดำรงตำแหน่ง

และในทำเนียบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นก็ไม่มีผู้บัญชาการเหล่าทัพปรากฏอยู่เป็นครั้งแรก

มีแต่นายทหารที่ได้รับรางวัลจากการสรรหา คือ พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข
พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด
พล.อ.ธรรมนูญ วิถี
พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว
น.อ.รศ. ธนากร พีระพันธุ์
น.ท.ผศ.พินัย มุ่งสันติสุข ร.น.

โดยจะพิจารณามอบรางวัล ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 10 คน

ศิษย์เก่าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 คน คือ

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด
ตท.21 พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตท.22พล.ร.อ. ชาติชาย ศรีวรขาน อดีต ผบ.ทร. ตท.20 พล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ อดีต ผบ.ทอ. ตท.21 พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ตท.20
พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีต เลซาธิการ สมช. ตท.20

และผบเหล่าทัพ ชุดใหม่
พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกลาโหม ตท.20
พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.
ตท.20
พล.อ.อ. นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.
ตท.21
พล.ต.ต. ปียะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง. ตท.20 ดำรงตำแหน่งเมื่อ
12 ก.ค.2564

และยังมีศิษย์เก่าฯ ที่เสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหาฯ จากคณะอนุกรรมการฯ 12 ต.ค.2564 อีก6 คน
น.อ. ภราดร คุ้มทรัพย์ ตท.24 ได้รับรางวัล สาขาพัฒนาสังคม ที่ได้รับคะแนน สูงสุด
พล.ต. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทีพภาค2 ตท.26 สาขาการทหาร
พล.อ. ธเนศ วงค์ชะอุ่ม รองเสธ.ทหาร ตท.21 สาขาการทหาร
รศ. พ.ต.ท. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ตท.28 สาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจ
พ.อ. หาญพล เพชรม่วง ผู้การทหารพราน 43 ตท.32 สาขาการทหาร
พล.ร.อ. ช่อฉัตร กระเทศ อดีตรองผบ.ทหารสูงสุด ตท.19 สาขาการจัดการและการศึกษา

error: Content is protected !!