วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ปลัดฯหน่อย เล็ก พริกขึ้หนู พูดน้อย ทำใหญ่ จาก ปืนใหญ่ ทหารเสือฯ สู่ ปลัดกลาโหม

“คิดดี พูดดี ทำดี”
.
ปลัดฯหน่อย
เล็ก พริกขึ้หนู
พูดน้อย ทำใหญ่
จาก ปืนใหญ่ ทหารเสือฯ
สู่ ปลัดกลาโหม

.

บื๊กหน่อย พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกลาโหม เป็น เด็กชลบุรี มีค่ายใหญ่ นวมินทร์ฯ แถม พ่อเป็นทหาร ยศพันเอก เมื่อจบจาก รร.ชลราษฎรอำรุง ก็สอบเข้า รร.เตรียมทหาร รุ่น20 และเรียน จปร.31 ได้รับคัดเลือกเป็น หัวหน้านักเรียนนายร้อยฯ เลือกเหล่าทหารปืนใหญ่

เมื่อจบ ก็มาลงหน่วย เป็น ผตน. ผู้ตรวจการณ์หน้า กองร้อยทหารปืนใหญ่ ป.พัน21รอ. ชลบุรี บ้านเกิด จนเป็น ผบ.ร้อย จนเป็น ฝอ.3 ในยุคที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ต่อด้วย พลเอกประยุทธ์ เป็น ผบ.ร.21รอ.

ในช่วงนั้นมีปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ไปร่วมแผนป้องกันประเทศ ของ กกล.บูรพา

จากนั้น หลัง จบ รร.เสธ.ทบ. ก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิต มาอยู่ กรมข่าวทหารบก เล็งที่จะเดินสาย ผช.ทูตทหารบก จนได้ไป ทำหน้าที่ ผช.ทูตทหาร ประจำ กรุงแคนเบอร์ร่า ที่ออสเตรเลีย และรักษาการ เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ด้วย

กลับมาเป็น รองผบ.รร.ข่าวทหารบก และเติบโต ในกรมข่าวทบ. ทั้ง ผอ.สำนักวิเทศน์สัมพันธ์ รองเจ้ากรมฯ และ เป็นเจ้ากรมข่าวทหารบก มีส่วนสำคัญในการจัดตั้ง กองพัน และ หน่วยข่าวกรองทางทหาร

ในระหว่าง นั้น ทำงานกับ พลเอกประยุทธ์ ผบ.ทบ. อีกครั้ง ก่อนขยับขึ้น รองเสธ.ทบ. และ เสธ.ทบ. ควบ เลขาฯ กอ.รมน.

โดยในขณะนั้น มีชื่อถูกวางตัว ให้ข้ามจาก ทบ. เพื่อไปเป็นปลัดกลาโหม ต่อจาก พลเอกฯณัฐ อินทรเจริญ เพื่อนตท.20 แล้วก็เป็นไปตามนั้น

พลเอกวรเกียรติ เป็นนายทหารร่างเล็ก แต่ พริกขี้หนู มีความเป็นผู้นำ แต่พูดน้อย และมีม็อตโต้ว่า “คิดดี พูดดี ทำดี”

โดย รับรางวัล เกียรติยศจักรดาว”
สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ2565

error: Content is protected !!