วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

Once a Soldier, Always a soldier.

21 ธ.ค. 2021
1039
แม้จะ เอายศ “พลเอก” ออก แล้วเรียกคำนำหน้าตัวเองว่า “นาย” เพราะเป็นนักการเมือง แล้ว… แต่ พลเอก “Suh Wook” อดีตเสนาธิการทหารบก เทียบเท่า ผบ.ทบ. ของไทย …ที่วันนี้เป็น รมว.กลาโหม เกาหลีใต้ แล้ว ยังคง เคยชินกับการ ยกมือ ตะเบ๊ะ!!รับการทำความเคารพ จากแถวทหาร ที่ยืนส่ง กลับ
ขณะที่ ยศทหาร ของไทย เป็นยศที่ได้รับพระราชทาน จึงยังคงเรียกคำนำหน้า ตามยศ อยู่ ไม่สามารถ ถอดยศออกไปได้ เส้นแต่จะมีพระบรมราชโองการฯ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!