วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ทร.ส่งกำลังพล ร่วม “กองกำลังผสมทางทะเล” Combined Maritime Forces : CMF

“2 ลูกประดู่”ณ แดนไกล
ตัวแทน ทัพเรือไทย
ร่วม “กองกำลังผสมทางทะเล”
Combined Maritime Forces : CMF
ที่ บาห์เรน
และ CTF 151
ร่วม 34 ชาติ ปราบปรามโจรสลัด
คุ้มกันเรือสินค้า
ใน อ่าวเอเดน-ทะเลแดง -คลองสุเอซ
.
กองทัพเรือไทย ส่ง นายทหารเรือ 2 นาย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ใน กองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ที่ ราชอาณาจักรบาห์เรน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 16 เมษายน 2565 และ ได้ส่ง รายทหาร ประสานงาน 2 นาย มาประจำ มาอย่างต่อเนื่อง
โดย ปัจจุบัน มี นาวาโท ปิติพงศ์ วงศ์กัณทรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็น นายทหารประสานงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน
และ นาวาตรี ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล ปฏิบัติหน้าที่เป็น นายทหารยามยุทธการ กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ 151 (CTF 151 Combined Task Force 151)
กองเรือเฉพาะกิจที่มีภารกิจในการปราบปรามโจรสลัด ป้องกันและคุ้มกันเรือสินค้าที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่อ่าวเอเดน ทะเลแดง และคลองสุเอซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือทางการค้าที่คับคั่งที่สุดในโลก เพราะเป็นเส้นทางลัดในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียกับยุโรป
กองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) เป็นกองกำลังผสมเฉพาะกิจจากนานาชาติ รวมกัน 34 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง
รวมไปถึงภัยคุกคามเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้าอาวุธ การก่อการร้ายและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ หรือ โจรสลัด
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ ข้อความ
error: Content is protected !!