วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

“ธรรมนัส”พ้นทาง

02 ธ.ค. 2021
1910

“ธรรมนัส”พ้นทาง

“รร.เตรียมทหาร”
เตรียมมอบ “เกียรติยศจักรดาว”
ย้อนหลัง ให้ผบ.เหล่าทัพ
ชุดที่ เคยสละสิทธิ์ไม่รับรางวัล
เพื่อสกัด “ธรรมนัส”
“บิ๊กแก้ว-บิ๊กบี้-บิ๊กอุ้ย-บิ๊กแอร์-บิ๊กปั๊ด-บิ๊กเล็ก”
ส่วนปีนี้ มอบ”ปลัดฯหน่อย-บิ๊กเฒ่า-บิ๊กป้อง-บิ๊กปิง ปปง.”
และ สรรหา อีก 6 คน

มีรายงานว่า มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มี บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมีกำหนดจะประชุมคณะกรรมการ ในวันนี้ 2 ธ.ค.2564 เพื่อพิจารณา ผลการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว

โดยจะพิจารณามอบรางวัล ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 10 คน

ศิษย์เก่าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 คน คือ

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด
ตท.21
พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.
ตท.22
พล.ร.อ. ชาติชาย ศรีวรขาน อดีต ผบ.ทร.
ตท.20
พล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ อดีต ผบ.ทอ.
ตท.21
พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
ตท.20
พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลซาธิการ สมช. ตท.20

ทั้งนี้ ทั้ง 6 คน นี้ ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัล เมื่อ มีค.2564 แต่ พลเอกเฉลิมพล นำประกาศไม่รับรางวัล จึงทำให้ ผบ.เหล่าทัพ ทุกคน ต้องประกาศไม่รับรางวัลด้วยหมด เพื่อสกัดกั้น ไม่ให้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ในขณะนั้น เป็น รมช.เกษตรฯ ได้รับรางวัลเพราะเมื่อ ผบ.เหล่าทัพ ประกาศไม่รับรางวัล ก็พลอย ต้องไม่รับรางวัลไปด้วย

โดยให้เหตุผลว่า ต้องการทำงาน สร้างผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ก่อน แต่ที่สุด ในปีนี้ ก็คาดว่า จะยอมรับรางวัล เสมือนย้อนหลัง

ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส ก็ถูก นายกฯปลดจาก รมช.เกษตรฯ แล้ว อีกทั้ง มีการแก้ระเบียบ ของ มูลนิธิ รร.เตรียมทหาร ที่จะไม่มอบรางวัล ให้นักการเมือง แล้วนั่นเอง

จึงอาจเรียกได้ว่า ที้ผ่านมานั้น ผบ.เหล่าทัพ ต้องชะลอการรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ก็เพื่อตีกัน ไม่ให้ ร้อยเอกธรรมนัส รับรางวัล แม้จะเป็น ศิษย์เก่า รร.เตรียมทหาร (ตท.25) ที่ได้เป็น รมต. ซึ่งในอดีต มี นายทหาร ศิษย์เก่า ตท.รมต.หลายคน ที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะในรัฐบาล คสช.

ขณะที่ ปีนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ รร.เตรียมทหาร จะมอบรางวัล ให้ศิษย์เก่าที่ได้รับพระมหากรุณธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เมื่อ 1 ตุสาคม 2564 อีก จำนวน 4 คน

พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกลาโหม ตท.20
พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.
ตท.20
พล.อ.อ. นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.
ตท.21
พล.ต.ต. ปียะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง. ตท.20 ดำรงตำแหน่งเมื่อ
12 ก.ค.2564

และยังมีศิษย์เก่าฯ ที่เสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหาฯ จากคณะอนุกรรมการฯ 12 ต.ค.2564

ผู้ที่ใด้รับคะแนนตั้งแต่ 13 คะแนนขึ้นไป จำนวน 6 คน เรียงตามลำดับคะแนน ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม คือ

น.อ. ภราดร คุ้มทรัพย์ ตท.24 ได้รับรางวัล สาขาพัฒนาสังคม ที่ได้รับคะแนน สูงสุด
พล.ต. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทีพภาค2 ตท.26 สาขาการทหาร
พล.อ. ธเนศ วงค์ชะอุ่ม รองเสธ.ทหาร ตท.21 สาขาการทหาร
รศ. พ.ต.ท. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ตท.28 สาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจ
พ.อ. หาญพล เพชรม่วง ผู้การทหารพราน 43 ตท.32 สาขาการทหาร
พล.ร.อ. ช่อฉัตร กระเทศ อดีตรองผบ.ทหารสูงสุด ตท.19 สาขาการจัดการและการศึกษา

 

error: Content is protected !!