วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1 ) พุทธศักราช 2564

21 พ.ย. 2021
99
โปรดเกล้าฯ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1 ) พุทธศักราช 2564 แล้ว
ใช้ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน
.
เตรียม นับถอยหลัง สู่การเลือกตั้ง
หลัง ออกกฏหมายลูกบท
error: Content is protected !!