วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

11 แม่ทัพเรือ

ภาพประวัติศาสตร์ 115 ปี กองทัพเรือ
10 อดีตผบ.ทร. และผบ.ทร.
หน้า อาคาร กองบัญชาการ ทัพเรือ
วังเดิม ที่ทำงาน ผบ.ทร.
.
อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ 10 คน ทั้ง พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง บิ๊กช้าง พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา บิ๊กอุ๊ พลเรือเอก สถิรพันธุ เกยานนท์ บิ๊กติ๊ด พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ บิ๊กหรุ่น พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ บิ๊กตั้ม พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ บิ๊กนุ้ย พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน อดีต ผบ.ทร.
และ บิ๊กเฒ่า พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ คนปัจจุบัน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
error: Content is protected !!