วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

“บิ๊กตู่” สะกิด ฝ่ายความมั่นคง ชี้ เรา ถูก”มหาอำนาจ”กดทับ ด้านความมั่นคงทางทหาร

“บิ๊กตู่” สะกิด ฝ่ายความมั่นคง
ชี้ เรา ถูก”มหาอำนาจ”กดทับ
ด้านความมั่นคงทางทหาร
ทั้ง ทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ
ทางใต้น้ำ
ที่ต้องติดตามสถานการณ์ ให้ดี
ต้องเผชิญภัยคุกคามใหม่ๆหลายมิติ“ความมั่นคงแบบองค์รวม”
Comprehensive Security
“เราไม่ใช่ประเทศเดียว บนโลกใบนี้
ถ้าเราไม่เข้มแข็งเพียงพอ
เราจะถูกกดทับโดยประเทศมหาอำนาจ
โดยพาวเวอร์ต่างๆที่เข้ามาในทุกมิติ
ทั้งด้านความมั่นคงทางทหาร
ทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ทางใต้น้ำ
ที่ต้องติดตามเรื่องเหล่านี้
ปัญหามีมากมายพอสมควร
ที่ถูกกดทับ จากภายนอก”
: พลเอกประยุทธ์ นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวกับ นักศึกษา วปอ.64 ในการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” เปิดหลักสูตร วปอ. 64
โดยมี พลเอกชัยชาญช้าง มงคล รมช. กลาโหม บิ๊กหน่อย พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกลาโหม บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมฟังด้วย
นายกฯ กล่าวว่า ไทยที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ แข่งขันทัดเทียมนานาอารยะประเทศได้ เราต้องปรับกระบวนการเหล่านี้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะภายนอก
และเราจะก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน วันนี้เราเป็นอยู่แล้ว ทุกคนอยู่ภายในกฎหมายเดียวกัน นั่นคือความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสและกฎหมาย
ซึ่งเราจะต้องดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย และความเป็นธรรม เราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ได้ เรามีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้ว ในเรื่องของประชาธิปไตย
วันนี้เราต้องมีการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศและประชาคมโลกที่มากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย นำไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ซึ่งปัจจุบันต้องมีความระมัดระวัง เพราะเรากำลังเผชิญภัยคุกคามใหม่ๆที่มีหลายมิติ ที่เรียกว่า“ความมั่นคงแบบองค์รวม”หรือ Comprehensive Security” รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
“เราไม่ใช่ประเทศเดียว บนโลกใบนี้
ถ้าเราไม่เข้มแข็งเพียงพอ
เราจะถูกกดทับโดยประเทศมหาอำนาจ
โดยพาวเวอร์ต่างๆที่เข้ามาในทุกมิติ
ทั้งด้านความมั่นคงทางทหาร
ทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ทางใต้น้ำ
ที่ต้องติดตามเรื่องเหล่านี้
ปัญหามีมากมายพอสมควร
ที่ถูกกดทับ จากภายนอก”
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!