วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เช็คทำเนียบกำลังรบนายพล ทบ. ยุค “บิ๊กบี้”

เช็คทำเนียบกำลังรบนายพล ทบ.
ยุค “บิ๊กบี้”
เช็คขุมกำลัง
เพื่อน ตท.22 จปร.33
ยึดทุกหัวระแหง
นั่ง ผบ.ทบ.3ปี
.
.
หลังการแต่งตั้งโยกย้ายนายพล ที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่ 1 ตค.2564 โดยที่ กองทัพบก เหล่าทัพที่ใหญ่สุด มีกำลังพลมากที่สุด มีอำนาจแฝงในทางการเมือง มากที่สุด และทำให้ คนที่ นั่งเก้าอี้ ผบ.ทบ. ถูกจับตามอง มาทุกยุคสมัย

บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. คอแดง ที่เป็น ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 คนที่2 ต่อจาก บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เพิ่งได้จัดโผนายพล แบบเต็มอำนาจ ก็ในโผที่ผ่านมา ครั้งแรก เพื่อรองรับการเป๋น ผบ.ทบ. ต่อเป็นปีที่2 และ มีอายุราชการถึง2566 จึงจะนั่งนานถึง 3 ปี

หากดูจาก ทำเนียบกำลังรบ ของทบ.ในยุค พลเอก ณรงค์พันธ์ ที่มี นายทหารระดับผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ชั้นนายพล อยู่ราวกว่า 140 นาย นี้ มีการจัดแยกเป็นส่วนต่างๆ

ทั้ง ส่วนบัญชาการ สำนักงานผู้บังคับบัญชา ชั้น6 บก.ทบ. ทั้ง ผบ.ทบ., รอง ผบ.ทบ.,ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษทบ., ผช.ผบ.ทบ.(1) ผช.ผบ.ทบ.(2), เสธ.ทบ., ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(1) ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(2), หน.คณะ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทบ. 5 คน ปลัดบัญชีทหารบก(ปช.ทบ.) และเลขานุการกองทัพบก

ส่วน กรมฝ่ายเสนาธิการ- จะมีเจ้ากรมกำลังพลทบ. เจ้ากรมข่าวทหารบก เจ้ากรมยุทธการทหารบก เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

ส่วน กรมฝ่ายกิจการพิเศษ— มี เจ้ากรมสารบัญทหารบก เจ้ากรมการเงินทหารบก เจ้ากรมสารวัตรทหารบก เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เจ้ากรมดุริยางค์กองทัพบก เจ้ากรมจเรทหารบก
ผบ.นรด.ผอ.สวพ.ทบ., ผอ.สตน.ทบ.,ผอ.สธน.ทบ., กอญ.ททบ.5

ที่สำคัญคือ ส่วนกำลังรบ —ทั้ง กองทัพภาคท่ี 1 ที่มี แม่ทัพภาค1, แม่ทัพน้อย1,
ผบ.พล.1 รอ.- ผบ.พล.ร.2 รอ. – ผบ.พล.ร.9 – ผบ.พล.ร.11- ผบ.พล.ม.2 รอ.- ผบ.บชร.1

กองทัพภาคที่ 2- แม่ทัพภาค2- แม่ทัพน้อย.2- ผบ.พล.ร.3-ผบ.พล.ร.6-ผบ.พล.ม.3- ผบ.บชร.2

กองทัพภาคที่ 3-แม่ทัพภาค3 .แม่ทัพน้อย.3 – ผบ.พล.ร.4- ผบ.พล.ร.7-ผบ.พล.ม.1 -ผบ.บชร.3

กองทัพภาคท่ี 4–แม่ทัพภาค4, แม่ทัพน้อย4 ,ผบ.พล.ร.5.- ผบ.พล.ร.15- ผบ.บชร.4

และ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) ที่เทียบเท่าเป็น กองทัพภาค5 คุมกำลังหมวกแดง รบพิเศษ จะมี – ผบ.นสศ.-ผบ.พล.รพศ.1

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.) ที่เทียบเท่า กองทัพภาค6 ขุมกำลังของทหารเหล่าปืนใหญ่ มี – ผบ.นปอ. และ ผบ.พล.ปตอ.

ส่วนสนับสนุนการรบ จะมี -ผบ.ศปภอ.ทบ. – ผบ.พล.ป. – ผบ.พล.ช.- ผบ.ขกท.- ผอ.ศซบ.ทบ.

ส่วนส่งกาลังบำรุง หรือ ฝ่ายยุทธบริการ จะมี เจ้ากรมการช่าง(จก.กช. ) – เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก(จก.ยย.ทบ.)- เจ้ากรมการทหารสื่อสาร(จก.สส.)- เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก(จก.สพ.ทบ. )- ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้าง สรรพาวุธทหารบก(ผบ.ศซส.สพ.ทบ. )- ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสรรพาวุธมบ.(ผบ.ศอ.สพ.ทบ.)- เจ้ากรมพลาธิการทหารบก(จก.พธ.ทบ.)- เจ้ากรมการขนส่งทหารบก(จก.ขส.ทบ.)- ผู้บัญชาการศูนย์เคลื่อนย้าย ทบ.(ผบ.ศคย.ทบ.)- เจ้ากรมการสัตว์ทบ.(จก.กส.ทบ.) – เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(จก.วศ.ทบ.)- เจ้ากรมแพทย์ทหารบก(จก.พบ.).- พ่วงหน่วยการศูนย์การแพทย์พระมงกุฏฯ (ผอ.ศพม. ) ผอ.รพ.รร.6 (รพ.พระมงกุฎเกล้า) – ผอ.สพธ. – ผอ.สวพท. – ผอ.วพบ. – ผอ.รพ.อ.ป.ร. (รพ.อานันทมหิดล)- ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี – ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ- ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ

ส่วนภูมิภาค- ระดับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ทั้ง35 มทบ. ที่ปัจจุบันเป็นยศ พลตรีทั้งหมด ทั้ง กองทัพภาค 1-2-3-4 คือ – ผบ.มทบ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
-ผบ.มทบ. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 210
– ผบ.มทบ. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 310
– ผบ.มทบ.41, 42, 43, 44, 45, 46

ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม คือ
– ผบ.รร.นายร้อยจปร.- เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก(จก.ยศ.ทบ.)-ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ(ผบ.ศร.)- ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า(ผบ.ศม.)- ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่(ผบ.ศป.) – ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก(ผบ.วทบ.)- ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ผบ.รร.เสธ.ทบ.)- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก(ผบ.รร.นส.ทบ. ) – ผู้บัญชาการศูนย์กำลังสำรอง(ผบ.ศสร.)ผบ.ศศท-ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ(ผบ.ศสพ.)-ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก(ผบ.ศบบ.)

ส่วนพัฒนาประเทศ—ผบ.พล.พัฒนา 1- ผบ.พล.พัฒนา 2 – ผบ.พล.พัฒนา 3 – ผบ.พล.พัฒนา 4

เป็นเรื่องธรรมดา ในกองทัพ ที่เมื่อใครขึ้นเป็นหัว เป็น “ทบ.1” ก็ต้องดึง ดัน เพื่อนร่วมรุ่น ที่สนิทสนมไว้วางใจ มาช่วยงาน ลงตำแหน่งสำคัญ แต่ก็มี นายทหาร ตท.23 -ตท.24 ขึ้นมาแชร์อำนาจ ในตำแหน่งสำคัญ ต่างๆ

พล.อ. ณรงค์พันธ์ ที่ปีนี้ เป็นปีที่ บิ๊กบี้ ได้จัดโผใหญ่เอง จึงไม่แปลกที่ เพื่อนร่วมรุ่นทตท. 22 จปร. 33 จะพรึ่บ กองทัพบก

โดยใน 5 เสือทบ. ก็มีทั้ง บิ๊กโต้ง พล.อ. อภินันท์ คำเพราะ เพือนรัก เป็น รอง ผบ.ทบ. และ บิ๊กติ่ง พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็น เสธ.ทบ. และ ควบ เลขาธิการ กอ.รมน. และ ผอ.ศบค.19 ทบ. และโฆษก ทบ.

ในส่วน รองเสธ.ทบ. มี2 คนจาก5 คน
มี บิ๊กยอด พล.ท. สุดยอด พรมแก้ว ที่เป็น และ บิ๊กจ๊อบ พล.ท. พิเศษ ศิริเกษม รอง เสธ.ทบ.

รวมทั้งตำแหน่ง คุมงบประมาณ —บิ๊กชั้น พล.ท. นพดล ชั้นประดับ ปลัดบัญชีทบ. เจ้ากรมเบื้ล พล.ท. ภูวนารถ ชมพูบุตร เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทบ.
เจ้ากรมแนบ พล.ต. อดุลย์ แนบสนิทเจ้ากรมการเงินทบ.

และคุม เจ้ากรม ทั้ง 11 กรม ทั้ง บิ๊กหมึก พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์ เป็น เจ้ากรมกำลังพล ทบ. บิ๊กเทอด พล.ท. เทอดศักดิ์ ดาขา เจ้ากรมข่าว ทบ.
เจ้ากรมน้อย พล.ต. รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก
เจ้ากรมเหนี่ยว พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ,บิ๊กคุน พล.ต. สุธี กอรี ผอ.สตน.ทบ.,เจ้ากรมเหน่ง พล.ท. วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ,เจ้ากรมเล็ก พล.ท.วรพจน์ เร้าเสถียร เจ้ากรมทหารสื่อสาร ,เจ้ากรมนก พล.ท. นพดล ศรีจันทร์สุข เจ้ากรมสรรพาวุธ ทบ.
ผบ.แมน พล.ต. อรรถพล สอยเหลือง ผบ.ศอ.สพ.ทบ.,เจ้ากรมแป๋ง พล.ต. พูลลาภ ยะตินันท์ เจ้ากรมขนส่งทหารบก
พล.ท. สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เจ้ากรมการทหารช่าง และ บิ๊กตี๋ พล.ท. รังษี กิติญาณทรัพย์ เพื่อนรัก เป็น กอญ.ททบ.5. คุมวิทยุทบ. และทีวี.ช่อง5

หน่วยคุมกำลัง มี แม่ทัพเกรียง พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 ,แม่ทัพครุฑ พล.ท.ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อย 4
“ผบ.แมว”พล.ต. กอบกิจ ชูประสิทธิ์ ผบ.พล.ปตอ., ผบ.อ๊อด พล.ต.จิราวัฒน์จุฬากุล ผบ พล ร.7 , ผบ.โก้ พล.ต. ปิยะชาติ ธูปทอง ผบ.บชร.1 และ บิ๊กมอม พล.ต. วรุตม์ นนทวงษ์ เป็น ผบ.ศูนย์การบินทหารบก (ศบบ.)

ในส่วนของ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก(ผบ.มทบ.) ที่คุมจังหวัดต่างๆ ทั้งในภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือ ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่น เตรียมทหาร 22 ของพลเอกณรงค์พันธ์ เช่น ผบ.เก่ง พล.ต. ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 ผบ.เรือง พล.ต. เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล ผบ.มทบ.17 ผบ.แมว พล.ต. ยุวัต ขันธปรีชาผบ.มทบ.21 ผบ.เบิ้ม พล.ต. สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ผบ.อุ๊ พล.ต. คณธัช ชนะกาญจน์ ผบ.มทบ.23 ผบ.ตุ๋ม พล.ต. สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผบ.มทบ.24 เสธ.ปู๋ พล.ต. สาธิต เกิดโภค ผบ.มทบ.25 พล.ต. สมบูรณ์ ณ หนองคาย ผบ.มทบ.26 พล.ต. สุระ สินโสภา ผบ.มทบ.28

พล.ต. อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31
ผบ.แอ๊ด พล.ต. อโณทัย ชัยมงคล ผบ.มมบ.32 เสธ. ตุ๊กติ๊ก พล.ต. สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ ผบ.มทบ.34
เสธ.ต่าย พล.ต. สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะผบ.มทบ.35 เสธ.เห้ง พล.ต. สามารถ มโนรถมงคล ผบ.มทบ.36 ผบ.ป้อม พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37
.

Cr. มติชนสุดสัปดาห์
(อ่านต่อ…ขุมกำลัง ตท.23 “บิ๊กต่อ” ทหารเสือฯ คอแดง นำทีมจ่อคุม ทบ.)
———

error: Content is protected !!