วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เพลงปลุกใจ เวอร์ชั่น2021

“บิ๊กแก้ว” สั่ง
“ทัพไทย” แต่ง 3 เพลงใหม่
เทิดทูนสถาบันฯ
ย้ำ ทหารไทย อยู่เคียงข้างพีน้องประชาชน
แต่งโดยทหาร
ร้องโดยทหาร
ลั่น ทุกลมหายใจ เพื่อไทยทั้งชาติ เป็นราชพลีด้วยเกียรติยศนี้ พลีหัวใจ มอบให้แผ่นดิน”
และ “จะรองบาทราชวงศ์ พงศ์จักรีตราบชีวีสูญสิ้น ดินกลบกาย”
.
มีรายงานว่า พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้ สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แต่งเพลงขึ้น เพื่อเทิดทูน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุโณปการ ต่อผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และบทเพลงที่แสดงถึงความรักของ กองทัพไทย ที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทย
โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ จะแสดงให้เห็นถึงความทหารมีความพร้อมที่จะสละชีวิต เลือดเนื้อเพื่อผืนแผ่นดินไทย รักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติไทย โดยมี 3 เพลง
1.ขัตติยราชแห่งชาติไทย ประพันธ์ทำนอง: พันเอก สมเกียรติ์ จุลโอภาส เนื้อร้อง: พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ เรียบเรียง: สิบตรี เมธา ยวนเขียว
2.วีรกษัตริย์ชาตินักรบ ประพันธ์ทำนอง: พันเอก สมเกียรติ์ จุลโอภาส เนื้อร้อง: พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ เรียบเรียง: สิบโท ภาคิน คงประพันธ์
3.กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน ประพันธ์ทำนอง: พันเอก สมเกียรติ์ จุลโอภาส เนื้อร้อง: พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ เรียบเรียง: สิบเอก กันตพนธ์ ปานนาค
โดยทั้ง 3 บทเพลง ทั้งแต่งทำนองและเนื้อร้อง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการ สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมพล ได้ย้ำต่อกำลังพลของกองทัพไทยทุกนาย คือลูกหลานของพี่น้องประชาชนคนไทย จึงขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยจะยึดมั่นในพันธสัญญาที่ว่า “ทุกลมหายใจ เพื่อไทยทั้งชาติ เป็นราชพลีด้วยเกียรติยศนี้ พลีหัวใจ มอบให้แผ่นดิน”
และ “จะรองบาทราชวงศ์ พงศ์จักรีตราบชีวีสูญสิ้น ดินกลบกาย”
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!