วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

“Snowy” เหินเวหา กลับสู่ ท้องนภา อีกครั้ง! หลังนั่ง “นภา1”

หลังจาก ที่ไม่ได้ทำการบิน มานานนับสิบปี
มา วันนี้ Snowy พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ กลับสู่ท้องนภา อีกครั้ง ในฐานะ “นภา1” ผบ.ทอ. ในการทำการบิน โดยนั่งหลัง เครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39 C/D ในภารกิจการโจมตีเป้าหมาย Time Sensitive Target เหนือพื้นที่อ่าวไทย เพื่อรับทราบสมรรถนะ และขีดความสามารถของ
Network Centric Operation
ในการบินสังเกตุการณ์ ร่วมกับ “Supreme”
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มาตรวจเยี่ยมกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี
ดูการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง Network Centric Operation (NCO) ที่ กองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพเรือ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การปฏิบัติการในรูปแบบ Multi Domain Operation (MDO) บนพื้นฐานการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพไทย National Link
error: Content is protected !!