วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

จะส่งเรือรบ มาเยือน!!

14 ต.ค. 2021
576
“ผบ. USINDOPACOM”
ขอคนไทย มั่นใจ
สหรัฐฯจะรักษาสันติภาพ ความมั่นคง
ในภูมิภาคนี้
แม้จะมีการเผชิญหน้า
ด้วยกำลังทางเรือของ สหรัฐฯและจีน
ยัน หากยึด Rules- Based International Order สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่งคั่งในภูมิภาคนี้ ก็จะมีมา เช่นตลอด 80 ปีที่ผ่านมา
เผย แผน ส่ง “เรือรบสหรัฐฯ “
คาดจาก กองเรือที่7 มาเยือนไทย
ทันที ที่ไทยพร้อม
พลเรือเอก John C. Aquilino ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (USINDOPACOM) ให้สัมภาษณ์ ถึง นโยบาย Free and Open IndoPacific ของสหรัฐฯ ที่คนไทย กังวลว่า จะนำไปสู่การเผชิญหน้า ระหว่างสหรัฐฯกับจีน ในทะเลจีนใต้
ตนเองได้หารือกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ว่า. มุ่งหมายของเราคือต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพความมั่งคั่งและเสถียรภาพให้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในภูมิภาคนี้
ดังนั้นความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ ความมั่งคั่ง ความสงบ สันติที่เกิดขึ้นได้กับประเทศในภูมิภาคนี้ตลอดช่วง 80 ปีที่ผ่านมานั้น เกิดขึ้นได้จากการที่ประเทศต่างๆได้ปฏิบัติตามกฎกติการะหว่างประเทศ Rules- Based International Order จึงทำให้เกิดเสถียรภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาคนี้ตลอด 80 ปีที่ผ่านมา
ดังนั้นประชาชนคนไทยมั่นใจได้ว่า
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย และผมร่วมมือกัน บ่อยครั้งและร่วมปฏิบัติการและฝึกซ้อมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อ วัตถุประสงค์ที่เรามีร่วมกัน คือ ยังให้เกิดซึ่งเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่งคั่งในประเทศในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ USIndoPACOM มีแผนที่จะ ส่งเรือรบสหรัฐฯ มาเยี่ยมเยียนไทย ตามประเพณี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร ทันทีที่ทางประเทศไทย สะดวก ที่จะต้อนรับ
แต่ยังไม่ชัดเจนว่า จะส่งเรือรบประเภทใด หรือ ลำใด มา เพราะยังไม่รู้ว่าจะมาวันไหน แต่จะเป็นเรือรบจาก กองเรือที่7 ที่อาจจะมา Port Visit หรือ อาจจะมาเยี่ยม แล่นผ่าน เท่านั้น ก็ได้ ขึ้นอยู่กับฝ่ายไทย และสถานการณ์โควิดฯ ด้วย เพราะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศไทย เพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
error: Content is protected !!