วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

วันนี้ ก็มาถึง

“บิ๊กเฒ่า” กลับสู่ วังเดิม
นั่ง แม่ทัพเรือ
หลังจากไป 2 ปี
เริ่ม นับ1 ของ “นาวี 1”
ลั่น จงรักภักดี
มีสติรู้ตัว
มีปัญญารู้คิด
สุจริตจริงใจ
รักความสามัคคีเหมือนพี่เหมือนน้อง
.
บื๊กเฒ่า พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ คนใหม่ เต็มอำนาจวันแรก จากตำแหน่ง รองปลัดกลาโหม ที่จากทร.ไป2 ปี
วันนี้ ทำพิธีประดับยศแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ และพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองทัพเรือ
และแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน 120 นาย แยกเป็น พลเรือเอก 14 นาย พลเรือโท 36 นาย พลเรือตรี 67 นาย พลเรือตรีหญิง 3 นาย
“ผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ สนองพระเดชพระคุณอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น
รวมทั้งจะได้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกท่านด้วยความรักความสามัคคีเหมือนพี่เหมือนน้อง เพื่อกองทัพเรือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!