วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

เปิดภาพ ห้องจงรัก-ห้องภักดี ห้องพระบารมีปกเกล้า และโฉมใหม่ กลาโหม

เปิดภาพ
ห้องจงรัก-ห้องภักดี
ห้องพระบารมีปกเกล้า
และโฉมใหม่ กลาโหม
หลังปรับปรุง ตลอด3 ปี
ยุค “บิ๊กณัฐ”
พร้อมจัดเรียงปืนใหญ่ใหม่ตามอายุ


.
กลาโหม ทำ photo book บันทึกภาพความเปลี่ยนแปลง ของกระทรวงกลาโหม ในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ สมัยยังเป็น โรงทหารหน้า เมื่อ 137 ปีที่แล้ว….. จนมาถึง ในยุคที่มี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นปลัดกลาโหม ยาวนานต่อเนื่อง3 ปี 2562-2564 เป็นการส่งท้าย การเกษียณราชการ ของ พลเอกณัฐ

ที่มีการปรับปรุง ซ่อมสร้าง ปรับภูมิทัศน์ ใหม่ ทั้งภายนอก และภายใน มีการทาสี และซ่อมแซม อาคารศาลาว่าการกลาโหม ที่เป็นอาคารไม้ และมีหน้าต่าง เป็นพันบาน ครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี

สมัยแรก กลาโหม ทาสีแบบย้อมสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นทาสีเขียว ก่อนที่ จะกลับมาทาสีเหลือง ขลิบเขียว อีกครั้ง

รวมทั้ง ทำระบบใต้ดิน ท่อน้ำ ใหม่หมด และติดตั้งลวด และตาข่าย ป้องกันนกพิราบเกาะ หรือ หนูแมลงสาบ ทุกเข้ารู

และ การปรับปรุง ห้องต่างๆ และส่วนต่างๆที่ เคยถูกทิ้งรกร้าง เป็นห้องเก็บของ ให้ใช้งานได้

ที่สำคัญคือ การปรับปรุงห้องรับรอง แขกบ้านแขกเมือง และห้องประชุม ให้สวยสง่างาม และตั้งชื่อ ห้อง เปี่ยมความหมาย
เช่น ห้องพระบารมีปกเกล้า ห้องจงรัก ห้องภักดี ห้องมีสุข

และชื่อห้อง ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กลาโหม ทั้ง ห้องสุรศักดิ์มนตรี ห้องภาณุรังษีห้องกัลยาณไมตรี

การปรับวางปินใหญ่ 40 กระบอก หน้ากลาโหม ใหม่ จากที่เคยจัดเรียงหันปากกระบอกปืนไปทางทิศเหนือและใต้ได้ เปลี่ยนให้จัดเรียง โดยหันปากกระบอกปืนออกนอกอาคารในรูปเกือกม้าและจัดเรียงในลักษณะอุตราวรรต หันปากกระบอกปืนไปทางทิศเหนือทิศใต้ โดยพิจารณาอายุปืนเรียงลำดับปีที่สร้าง ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมตั้งป้อมตรวจการณ์

 

error: Content is protected !!