วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

แอพฯทบ. S.M.A.R.T SOLDIERS เปิดข้อมูลอีกด้าน คณะราษฎร ปฏิวัติเปลี่ยนแปลง2475

แอพฯ ทบ. S.M.A.R.T SOLDIERS
เปิดข้อมูลอีกด้าน
คณะราษฎร
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลง2475
2475 The Untold History
ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกบอกเล่า
ข้อมูล ฝ่ายรักเจ้า
ฝ่าย กองทัพ ทีมปฏิวัติสีน้ำเงิน
เบื้องหลังแกนนำคณะราษฎร-ผู้สำเร็จราขการฯ
ซัด “ปรีดี” หวัง ใช้ระบอบคอมมิวนิสต์
ความโทมนัสของ “ร.7”
ตอกย้ำ ปม ทุบวัง จัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -พระคลังข้างที่

กองทัพบก เปิดตัว แอพพลิเคชั่น ‘S.M.A.R.T SOLDIERS’ (กองทัพบก) ให้ดาวน์โหลด เมื่อ มี.ค.2564 ที่ผ่านมา
เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร, ติดตามความเคลื่อนไหวในภารกิจของกองทัพบกและสาระความรู้เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง โดยในห้วง มี.ค.-ก.ย.64 มีกำลังพลและประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนและดาวน์โหลด กว่า 4 หมื่นครั้ง

โดยมีทั้ง Gallery ภาพถ่าย สกู๊ปข่าว และภารกิจของทบ. ในด้านต่างๆ คลิปการฝึกหลักสูตร Ranger และการทดสอบร่างกาย หน่วยรบ ตามแบบอย่าง ทบ.สหรัฐฯ A.C.R.P.T. และรถเกราะ Stryker

ที่สำคัญคือมีคลิปวิดีโอ.เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และ เรื่อง 2475 the Untold History ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับการก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ของคณะราษฎร

ทั้งนี้เพราะหลังคณะราษฎร เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ก็เขียนประวัติศาสตร์ในมุมมองของผู้ชนะ จึงทำให้ฝ่ายจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ก็มีประวัติศาสตร์ของตนเอง ด้วย

โดยเบื้องต้นนี้ทั้งหมด 17 ตอน ฟังแต่สถานการณ์ก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่พระมหากษัตริย์ไทย ทรงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7 ที่ทรงเตรียมจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ปวงชนชาวไทยอยู่แล้ว

โดยเฉพาะในวันปฏิวัติ 24 มิย.2475 ที่ระบุว่าทหาร ที่มารวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ล้วน ถูกหลอกลวงมาโดยคำสั่งปลอม ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาร่วมการปฏิวัติ เมื่อถูกลวงมาให้ร่วมก็ร้องไชโยตามๆกันไป และเมื่อมาถึงแล้วก็ถูกข่มขู่ถูก คุมตัว โดยปืน จึงจำเป็นต้องร่วมด้วย อีกทั้งมีพลเรือนฝ่ายก่อการปฏิวัติปลอมตัวแต่งเครื่องแบบทหารมาร่วมอยู่ในที่นั้นด้วย

และการตอกย้ำแนวทางของ นายปรีดี พนมยงค์ ที่จะนำประเทศไปสู่ระบบคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ประชาธิปไตย


รวมถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพสีน้ำเงิน บรรดานายทหารผู้จงรักภักดีในการที่จะก่อการปฏิวัติสีน้ำเงิน ล้มล้างคณะราษฎร เพื่อนำประเทศกลับสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ตามเดิม แต่ก็ไม่สำเร็จ และเกิดการนองเลือดขึ้น รวมทั้งความพยายามของระยาสีสิทธิสงครามและพระองค์เจ้าบวรเดช

รวมถึงความในใจ จดหมายของรัชกาลที่ 7 และคำพูดของพระนางเจ้ารำไพ พรรณี

รวมถึงการสะท้อนอีกด้านมืด ของคณะราษฎร ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพระคลังข้างที่และมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามา เกี่ยวข้อง
และพบว่ามีทรัพย์สินสำคัญสูญหายโดยเฉพาะฉลองพระองค์ครุย ปักทองแล่ง


ดังนั้น กองทัพบกเปิดแอพพลิเคชั่น นี้ม มาก็ยังเพื่อเป็นช่องทางที่กำลังพลจะสื่อสารต่อผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ
และ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและแก้ไข

นอกจากนี้เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกได้สะดวกยิ่งขึ้น

โดย ได้เตรียมพัฒนาในระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการขอผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ทั้ง การเชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายส่วนบุคคล โดยเพิ่มนาฬิกาจับเวลา, แหล่งข้อมูลการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย, บันทึกประวัติสุขภาพย้อนหลัง

รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่และลุ้นรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์เพื่อเข้ารับบริการที่พัก โรงแรม หรือสนามกีฬาในกิจการของกองทัพบก ถือเป็นอีกช่องทางสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนที่สนใจ

อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับกิจการในพื้นที่

นอกจากนี้เตรียมพัฒนาระบบสามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่ทหาร

รวมถึงช่องทางติดต่อสื่อหน่วยทหาร และเตรียมพัฒนาให้สามารถสืบค้นประวัติส่วนบุคคลสำหรับกำลังพลเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

 

error: Content is protected !!