วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ครูพละฯ คนใหม่

“ว่าที่ ผู้หมวดแต้ว”สุดาพร สีสอนดี
รายงานตัว
เป็น ครูพละศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เป็นวันแรก
และเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
“ว่าที่ ผู้หมวดแต้ว”สุดาพร สีสอนดี นักกีฬามวยสากลหญิง เหรียญทองแดง ในกีฬาโอลิมปิก 2020 เข้ารายงานตัวเป็นครูพละศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นวันแรก และเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เปิดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โดยมี นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวรายงาน ผ่านระบบออนไลน์
สำหรับกิจกรรมในพิธีจะมีตัวแทน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 40 นาย และ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 2 3 และ4 ส่วนที่เหลือ เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
หลังจากนั้น อนุศาสตราจารย์กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และหัวหน้า นักเรียนพยาบาลทหารเรือ เป็นผู้กล่าวบทนำไหว้ครู และ ตัวแทน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบให้ประธาน
พร้อมกันนี้ตัวแทน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 กล่าวกตเวทิตา ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นเป็นพิธีการมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งประดับบ่า ให้แก่ คณะนักเรียนผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2564
โดยในวันและเวลาเดียวกันนี้ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของนักเรียนจ่าเหล่าพยาบาล ได้ประกอบกิจกรรมพิธีการไหว้ครูเช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ซึ่งจะจัดคนละสถานที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!