วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

รู้จัก 21 ข้อเด่น “บิ๊กป้อง” “พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์”ผบ.ทอ.คนใหม่

 

.
รู้จัก บิ๊กป้อง พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ที่จะขึ้นมาเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) คนใหม่ ตั้งแต่ 1 ตค.2564 นี้ ให้มากขึ้น โดยจะมีพิธีรับส่งหน้าที่ บ่ายวันที่30 กย.นี้ ที่ รร.นายเรืออากาศ  Born to be…… ทหารอากาศ

1.จะขึ้นเป็น ผบ.ทอ. คนที่28 ตามที่เคยมี นายทหารอากาศชั้นผู้ใหญ่ในอดีต เคยทำนายเอาไว้

2.เป็น ผบ.ทอ. คนแรก ที่มาจาก ประธานที่ปรึกษาทอ. อัตรา พลอากาศเอกพิเศษ

3.เป็น ผบ.ทอ. คนที่2 ของ ตระกูล ธูปะเตมีย์ หลังผ่านไป 34 ปี นามสกุลธูปะเตมีย์ เป็นนามสกุลพระราชทาน จาก ร.6 แก่ ร้อยตรีเจริญ คุณปู่

4.เป็นลูกชาย พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.คนที่10 เมื่อปี2525-2530 และเสียชีวิตไปเมื่อปี2562 และไปไหว้พ่อ ที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ ทุกวันพระ

5.เป็นลูกชาย ที่มี พ่อเป็นไอดอล อยากเป็นทหารอากาศ และ นักบิน เพราะ คุณพ่อ เคยได้ทุนกองทัพอากาศไปศึกษาต่อ ที่ โรงเรียนทหารประเทศฝรั่งเศส แต่สละสิทธิ์ เพราะอยากจะเป็นนักบิน แบบคุณพ่อ สมกับที่ตั้งชื่อ ว่า”นภาเดช” และชื่อเล่นว่า ป้อง ที่มาจาก ปกป้อง ป้องนภา สะท้อนความเป็นลูกทหารอากาศ

และ เดินตามรอยเท้าพ่อ รวมทั้ง การไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สหรัฐอเมริกา (Maxwell AFB) และได้จารึกชื่อ บนHall of Fame ของ United States Air University, Maxwell AFB ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการรับราชการ เช่นเดียวกัน

6.เป็นนายทหารร่างสูงใหญ่ สูง 182 ซม. มีลักษณะความเป็นผู้นำ ไม่ว่า ไปเรียนที่ไหน ก็จะได้เป็นประธานรุ่นเสมอ

7.สมัย เรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่21 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น นักเรียนบังคับบัญชา

8.ตอนเรียน ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 28 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน และ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชา

9.เมื่อเข้าเรียน โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าศิษย์การบิน

10.แล้วโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่71 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานนักเรียน

11.เข้าเรียน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่57 ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58 และเป็นทหารอากาศคนแรก ที่ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่น

12..เป็นนักกรีฑา ได้เหรียญทองวิ่ง 100 ม., 200ม.,4X 100ม.และ 4×400ม. ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนทหาร – ตำรวจ 3ปีซ้อน และทำลายสถิติทุกรายการ จนได้รับเสื้อสามารถชั้นที่1 ของโรงเรียนนายเรืออากาศ และยัง ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาดีเด่นของการแข่งขันกีฬาระหว่าง โรงเรียนทหาร – ตำรวจ 3ปีซ้อน

13.เป็นนักบิน F16 คนที่4 ที่ได้ขึ้นเป็น ผบ.ทอ. ต่อจาก ต่อจาก บิ๊กเฟื่อง พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ Call sign “Lightning” บิ๊กจิน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง “Falcon” และ บิ๊กต่าย พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน “Stomper”

14.เป็นทั้งนักบิน F5, F16
และเคยบิน Gripen ด้วย มี Call sign ส่า
Snowy เพราะความเป็นคนใจเย็น นิ่งสุขุม รอบคอบ

15.เรียนจบ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

16.เคยเป็นผู้ช่วยทตู ฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

17.เคยผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระองค์ที่ 2 พิธีสวนสนาม ของหน่วยทหารราชวัลลภรักษาพระองค์ (กรม นนร.รอ. รร.จปร.,กรม นนร.รอ. รร.นร.และ กรม นนอ.รอ. รร.นอ.)

18.เคยผู้บังคับการกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี และได้รับความไว้ใจให้ดำรงตาแหน่งเป็นเวลา 4 ปี โดยมี VVIP ประทับ
ภายในพื้นที่กองบินเป็นเวลา 3 ปี และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้ง ทางการเมืองระหว่างสีเสื้ออย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

19.เคยเป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อานวยการฝึกร่วม/ผสม การฝึก Cope Tiger (ไทย, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์), Air Thamal (ไทย, มาเลเซีย), Elang Thainesia (ไทย, อินโดนีเซีย)

20.เป็นหัวหน้าทีมกองทัพอากาศ นำเครื่องบินำเครื่องบิน C-130 รวม2 ลำ พร้อมเครื่อง อุปโภคบริโภคไปช่วยรัฐบาลและผู้ประสบภัยประเทศฟิลิปปินส์ ในนาม ประเทศไทยจากภัยภิบัติพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

21.มีภริยา ชื่อ คุณเป้ ปัญญดาว ธูปะเตมีย์ และลูกสาว เป็น หมวดพลอย เรืออากาศตรีหญิง กนกนันท์ ธูปะเตมีย์ และมี พี่สาว เป็นนายทหารอากาศ พลอากาศตรีหญิง พันธ์นิดา ธูปะเตมีย์

error: Content is protected !!