วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

เผย โผทหาร 771 นาย ยอด 314 นายพลใหม่ ทบ.เยอะสุด 111 นาย นายพลหญิง 18 คน

บัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 771 นาย ที่ได้ประกาศออกมา เมื่อ 14 กย.2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีนายพลใหม่ทั้ง 3 เหล่าทัพ ทั้ง พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี รวม 314 นาย

โดยในจำนวนนี้ เป็น นายพลหญิงใหม่ รวม18 คน

ส่วนนายพลใหม่ กลาโหม รวม 55 นาย ในจำนวนนี้ เป็นนายพลหญิง 8 นาย

นายพลใหม่ กองบัญชาการกองทัพไทย 35 นาย ในจำนวนนี่ เป็น นายพลหญิง 3 คน

กองทัพบก มี นายพลใหม่ 111 นาย เป็นนายพลหญิง 3 คน

กองทัพเรือ มี นายพลใหม่70 นาย เป็นนายพลหญิง 2 คน

กองทัพอากาศ มี นายพลใหม่ 43 นาย เป็นนายพลหญิง 2 คน

error: Content is protected !!