วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ลูกชาย” ผู้เดินตามรอยเท้าพ่อ

“ผบ.ประพันธ์” คงได้รับรู้
“ลูกชาย” ผู้ เดินตามรอยเท้าพ่อ
มาตลอด ในการเป็น ทหารอากาศ
เป็นนักบิน
ได้ เป็น ผบ.ทอ.
แบบพ่อ แล้ว
.
มีโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ออกมา เมื่อ 14 กย.2564 …..”บิ๊กป้อง” พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ได้เป็น ผบ.ทอ.คนใหม่ จริงๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่ 1ตุลาคม 2564
พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ คุณพ่อของ พลอากาศเอก นภาเดช คงจะได้รับรู้ แม้จะจากลา ไป2 ปี แล้ว ก็ตาม
แต่ พลอากาศเอก และครอบครัว ก็ไปกราบ อัฐิ คุณพ่อ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ทุกวันพระ
“ป้อง” จึงได้ บอก ให้คุณพ่อ และหวังว่า คุณพ่อ ที่อยู่บนสวรรค์ จะรับรู้ ความสำเร็จ ของลูกชายคนนี้
ที่ เดินตามรอยเท้า พ่อ มาตลอด…. จนถึง เก้าอี้ ผบ.ทอ. โดยเป็น ผบ.ทอ.คนที่29
โดยเป็น ผบ.ทอ. คนที่2 ของ ตระกูล ธูปะเตมีย์ หลังผ่านไป 34 ปี จากที่ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้พ่อ ได้เป็นผบ.ทอ.คนที่10 เมื่อปี2525-2530
ที่ทำให้ นามสกุล ธูปะเตมีย์ เป็นนามสกุลพระราชทาน จาก รัชกาลที่ 6 ไว้แก่ ร้อยตรีเจริญ บิดาของ พลอากาศเอก ประพันธ์ เป็นที่รู้จักอีกครั้ง
เมื่อ ลูกชายมี พ่อเป็น ไอดอล อยากเป็นทหารอากาศ และ นักบิน เพราะ คุณพ่อ
พลอากาศเอก นภาเดช เคยได้ทุนกองทัพอากาศไปศึกษาต่อ ที่ โรงเรียนทหาร ประเทศฝรั่งเศส แต่สละสิทธิ์ เพราะอยากจะเป็นนักบิน แบบคุณพ่อ และ เดินตามรอยเท้าพ่อ
รวมทั้ง การไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สหรัฐอเมริกา (Maxwell AFB) และได้จารึกชื่อ บนHall of Fame ของ United States Air University, Maxwell AFB ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการรับราชการ เช่นเดียวกัน
มีให้เห็น ไม่บ่อยนัก ที่ ลูกชาย จะได้เป็น ผบ.เหล่าทัพ เหมือนพ่อ
แต่ มันก็เป็นจริง แล้ว !!
.
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "W."
error: Content is protected !!