วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

สาย โพเดี้ยม!!

.
“เสธ.ต้อง-เสธ.โหน่ง” ขึ้น พลเอก
“เสธ.คลื่น” ติด พลเรือโท เจ้ากรมกิจการพลเรือนทร. คาดนั่ง โฆษก ทร.ด้วย
-เสธ.ปริ้นซ์ จ่อ รองเจ้ากรมกร.ทหาร
ในบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 771 นาย นี้ นายทหาร สาย โพเดี้ยม
ทีมโฆษกฯ ได้ดี ขยับ เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
.
เสธ.ต้อง พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์(ตท.23) เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม และ โฆษกกลาโหมได้เป็น พลเอก ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เสธ.โหน่ง พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค (ตท.22) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม อดีตรองโฆษกรัฐบาล คสช. เป็น พลเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แม้ ร้างจากโพเดี้ยม มาหลายปี มาทำหน้าที่ ทหารเต็มตัว
เสธ.ปริ้นซ์ พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (ตท.26) ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
เสธ.คลื่น พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน (ตท.23) เป็น พลเรือโท เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็น “โฆษกกองทัพเรือคนใหม่” แทน บิ๊กปาน พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม ที่เกษียณราชการ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Pogkrong Monthardpalin และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!