วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“เสธ.มิตต์” ทีมไทยคู่ฟ้า มือขวา “บิ๊กตู่” ติดยศ “พลโท”ที่กลาโหม

14 ก.ย. 2021
393
มือประสาน และทำงาน ว.5 ของ นายกฯบิ๊กตู่….พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (ตท.30)รองหัวหน้าสานักงานประสานภารกิจทางทหาร กับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สานักนโยบายและแผน กลาโหม ทีมงาน หน้าห้องนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้า ได้ขยับขึ้นพลโท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท
error: Content is protected !!