วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

“บิ๊กแก้ว” จัดทัพไทย เพื่อน ตท.21 พรึ่บ! 2 ทหารม้า “เสธ.โจ้”นั่ง เสธ.ทหาร “บิ๊กแขก” รอง ผบ.สูงสุด

ในส่วน บก.ทัพไทย ยังมี บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ (ตท.21)เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต่ออีก2 ปี เพราะเกษียณ 2566
โดยในโผนี้ มี บิ๊กโจ้ พลเอกณตฐพล บุญงาม (ตท.21) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อนเตรียมทหาร21 ของ บิ๊กแก้ว ข้ามกลับมาเป็นเสนาธิการทหาร ครองอัตราพลเอกพิเศษในปีสุดท้าย ก่อนเกษียณ ชดเชย ที่ พลาดเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หลังจากเต็ง มาสองสมัย
บิ๊กแขก พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ( ตท.21) ผบ.นทพ. ขึ้นมาเป็น รองผบ.ทหารสูงสุด
พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย (ตท.21) ข้ามจาก ทบ.ไปเป็น รองผบ.ทหารสูงสุด บิ๊กโต๊ะ พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ (ตท.22) ผช.ผบ.ทร. ข้ามมาเป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด
และยังมี บิ๊กต่วย พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ ต่ายทอง (ตท.21) เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด ต่อ เป็นปีที่2 ก่อนเกษียณ หลังจาก ไม่ได้ลุ้นกลับไปเป็น ผบ.ทอ.
พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม (ตท.21) แม่ทัพภาค2 ข้ามาเป็นรองเสนาธิการทหารในปีสุดท้าย ก่อนเกษียณ
พลโท จีรัชญ์ บุญชญา (ตท.21) รองผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง (ศปร.) เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.)
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร และข้อความ
error: Content is protected !!