วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“บิ๊กเฒ่า” นั่ง ผบ.ทร.คนที่ 55 จัด 4 ฉลาม ใหม่ “บิ๊กโต้ง-บิ๊กปู” “บิ๊กแจ๊ค” เสียบ เสธ.ทร. “บิ๊กวิน” นั่ง ผบ.กร.

“บิ๊กเฒ่า” นั่ง ผบ.ทร.คนที่55
จัด 4 ฉลาม ใหม่
“บิ๊กโต้ง-บิ๊กปู”
“บิ๊กแจ๊ค” เสียบ เสธ.ทร.
“บิ๊กวิน” นั่ง ผบ.กร.
ส่องประวัติ
4 แคนดิเดท ผบ.ทร. ในปีหน้า
.
จาก สนามไชย…. บิ๊กเฒ่า”พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จาก รองปลัดกลาโหม มาพระราชวังเดิม นั่งเป็นแม่ทัพเรือ ในปีสุดท้าย ก่อนเกษียณ
ท่ามกลางการถูกจับตามองว่า พลเรือเอก สมประสงค์ และ บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. เพื่อนรัก ตท.20 นายเรือ 77 ได้จัดวาง 5ฉลามทัพเรือ ไว้ อย่างมีนัยะสำคัญ วางตัวใครจะเป็น ผบ.ทร.คนต่อไป เพราะ ทั้ง4 คน ยังไม่เกษียณ
“ บิ๊กโต้ง “ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ขยับขึ้น รอง ผบ.ทร. นั้น ยังมีอายุราชการ ถึง ตค.2566 จึงยังลุ้นชิง ผบ.ทร.ได้
บิ๊กโต้ง จบการศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่นที่ 76 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)โรงเรียนนายทหารชั้นต้น หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน (รุ่นที่ 30)โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 55)
นอกจากนี้ ยังเรียนจบเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (วิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จบหลักสูตรต้นปืน และหลักสูตรยุทธวิธีและการรบผิวน้ำ กองการฝึกกองเรือยุทธการ หลักสูตรระบบงบประมาณตามแผนและกำหนดการ (รผกง.) กระทรวงกลาโหม หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 38 และ หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61
พลเรือเอก ธีรกุล เคยเป็น นายทหารอาวุธใต้น้ำ และต้นปืน ร.ล.สุครีพ, ต้นปืน ร.ล.หาญหักศัตรู และเคยเป็น ผู้บังคับการเรือ เรือ ต.15 และเรือ ต.97
นายทหารฝ่ายกำลังพล กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร, หัวหน้าตอนปฏิบัติการทางทะเล ส่วนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – มาเลเซีย ศูนย์อำนวยการร่วม 104 กองบัญชาการทหารสูงสุด, รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 และรักษาราชการผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
รองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงา และ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กรมจเรทหารเรือ
ผู้อำนวยการกองศึกษายุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ทัพเรือภาคที่3 , ผู้อำนวยการกองจัดการ กองพัฒนาระบบบริหาร และ กองตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรมการขนส่งทหารเรือ, รองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
จากนั้น มาเติบโตใน สปช.ทร. เป็น ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ , ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ รองปลัดบัญชีทหารเรือ ,รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และ ปลัดบัญชีทหารเรือ ก่อนขึ้นเป็น รองเสธ.ทร. และ เสธ.ทร.
ขณะที่ “บิ๊กปู” พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ที่เกษียณ 2566 ขยับขึ้น ผช.ผบ.ทร.
บิ๊กปู จบการศึกษาโรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร ,โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 ,โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 79 หลักสูตรนายทหารเรือชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ 32 หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ,หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 55 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39
หลักสูตรทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ ปริญญาโท วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลเรือเอก สุทธินันท์ เคยเป็น ผู้บังคับการเรือหลวงกูด กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ,นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง , ผู้บังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง,ผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1,เสนาธิการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง,
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ, เจ้ากรมการเงินทหารเรือ, ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ ผบ.กองเรือยุทธการ
.
“บิ๊กแจ๊ค” พลเรือโท เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ (ตท.23) รองเสธ.ทบ. ได้ขยับขึ้น เป็น พลเรือเอก เสนาธิการทหารเรือ ที่ถือว่า เป็นตำแหน่งสำคัญของทร. ที่เปรียบเสมือน พ่อบ้าน
ถือเป็นนายทหารไฟแรง ที่ส่วนใหญ่เติบโตมาในฝ่ายอำนวยการ จนเป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
บิ๊กแจ๊ค จบเตรียมทหาร 23 นายเรือ 80
และ วปอ.รุ่น 61 มีอายุราชการถึง 2566
เคยเป็น ผู้บังคับการ เรือ ต.110 เป็น ผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ และ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
และเคยเป็น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
และได้ติดยศ พลเรือตรี ที่ บก.ทัพไทย ในตำแหน่ง รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
ก่อนกลับมาเป็น พลเรือโท เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ แล้ว ขึ้น รองเสนาธิการทหารเรือ
การเป็น เสธ.ทร. จะได้เปรียบ ในเรื่องการทำงาน เพราะเป็นตำแหน่งสำคัญ และผ่านการทำโครงการเรือดำน้ำ มาด้วย และจะเป็น มือทำงานของ ผบ.ทร. เลยทีเดียว
ขณะที่ “ผบ.วิน” พล.ร.ท.สุวิน แจ้งยอดสุข
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.ทร. ได้ขยับขึ้น พลเรือเอก ผบ.กองเรือยุทธการ ที่จากนี้
พล.ร.ท.สุวิน จบเตรียมทหาร รุ่น25 นายเรือ 82 มีอายุราชการ ถึงปี2568 ใครๆ มักจะเรียกติดปากว่า “ผู้การวิน” เพราะเป็น ผบ.เรือหลวงจักรีนฤเบศร ยาวนานที่สุด ถึง 5 ปี
เติบโตมาจากสาย Command สายนักรบทางเรือ เคยเป็น ผู้บังคับการเรือหลวง สำคัญๆ เช่น เคยเป็น ผบ.ร.ล.ปิ่นเกล้า ผบ.ร.ล.สุโขทัย ผบ.ร.ล.จักรีนฤเบศร และเป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.ทร. พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
ก่อนไปเป็น ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำ กรุงวอชิงตัน ดีซี.สหรัฐอเมริกา
และ เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ
พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร.
และเป็น ผบ.กองเรือลำน้ำ ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ และมาเป็น หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร. พลเริอเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
จบ หลักสูตรนายทหารยุทธการทางเรือ (Principal Warfare Officer) จาก HMS Dryad ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (Surface Warfare officer School รัฐ Rhode Island) จาก สหรัฐฯ
และเรียนจบ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบหลักสูตร วปอ.ออสเตรเลีย และ หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 61 และ นธป.รุ่นที่ 9 รุ่นเดียวกับ บิ๊กแอร์ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. และ บิ๊กไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ว่าที่ เลขา สมช. และเป็น น้องชาย ของ บิ๊กปั๊ด พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
ระยะเวลา 1 ปี จากนี้ นอกจาก ดูฝีมือ บิ๊กเฒ่า ในฐานะ แม่ทัพเรือใหญ่ แล้ว อีก 4 ฉลาม ก็จะถูกจับตามอง การทำงาน ผลงาน ลุ้นว่า ใครจะเข้า วิน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!