วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

มาดเข้ม!! “ว่าที่ผู้หมวดแต้ว”

มาดเข้ม!!
“ว่าที่ผู้หมวดแต้ว”
สวมชุดฝึกพรางสนาม ทหารเรือ
ฝึก หลักสูตร ผู้หมวดใหม่ 7 วัน
ก่อนติดยศ “เรือตรีหญิง”
.
“แต้ว” ว่าที่ เรือตรึหญิง สุดาพร สีสอนดี นักมวยสากลหญิงเหรียญทองแดงโอลิมปิก โตเกียว เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่34 ประจำปี2564 เป็นวันแรก โดยสวมชุดฝึกพรางสนาม
หลังฝึกจบ จะได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการกองทัพเรือ พร้อมทั้ง แต่งตั้งยศเป็น “เรือตรี” ในตำแหน่ง “อาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ”
พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่34 ประจำปี2564 จำนวน 49 นาย ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี นาวาเอกศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการฝึกฯ รายงาน การฝึกเพื่อให้มีความรู้ในวิชาทหารเบื้องต้น และเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่าทางทหารที่ดี ปลูกฝังให้รู้จักความเป็นชาวเรือ มีความเสียสละ การอยู่ร่วมกัน และ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
โดยก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร นักเรียนทั้ง 49 นาย จะต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และ จะมีการใช้ระบบ X location เพื่อเป็นการเช็คตำแหน่งของนักเรียน ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน
ซึ่งนักเรียนทั้ง 49 นายได้เข้ารับการ SWAB ในช่วงก่อนที่จะมาฝึกโรงเรียนนายเรือ 2 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid -19
การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่34 ประจำปี2564 ใน โรงเรียนนายเรือ จะฝึกทั้งหมด 7 วัน 8 – 16 กันยายน ซึ่งในระหว่างการฝึกได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 มีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการฝึก
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!